Cập nhật lúc: 20:59, 16/10/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị báo cáo viên tháng 10.2018


(Baoquangngai.vn) - Sáng 16.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10.2018. 

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tiến Dũng đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018, thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII diễn ra từ ngày 2 - 6.10.2018.  

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị.

Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV dự kiến khai mạc vào ngày 22.10 tới đây.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình thời sự trong nước và tổng quan về tình hình  thế giới thời gian gần đây.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2018…

Trên cơ sở những thông tin, định hướng tuyên truyền nắm bắt tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cần phát huy vai trò của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động cung cấp thông tin chính thống để cán bộ, nhân dân nắm bắt.Tin, ảnh: A.KIỀU


 

.