Cập nhật lúc: 22:15, 08/10/2018 [GMT+7]
.

Dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ


(Báo Quảng Ngãi)- Với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, trong nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh,  công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực...


Coi trọng công tác cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững về nghiệp vụ, tốt về đạo đức không chỉ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, mà còn là yếu tố tiên quyết để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác cán bộ luôn được các huyện, thành ủy đặc biệt quan tâm.

Mộ Đức là địa phương đi đầu trong thu hút các dự án nông nghiệp của tỉnh.
Mộ Đức là địa phương đi đầu trong thu hút các dự án nông nghiệp của tỉnh.

 

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành tiếp tục củng cố, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; kiên quyết thay đổi những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, giảm sút uy tín cá nhân; đồng thời củng cố lại một số cơ quan, đơn vị yếu kém, trì trệ. Công tác cán bộ được gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Bình cho biết: Trong 2 năm (2016-2017), huyện đã chuyển đổi vị trí công tác khoảng 70 công chức, viên chức. Công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ đạt số lượng, chất lượng, cơ cấu về độ tuổi, cán bộ nữ, trẻ theo yêu cầu đề ra.

Các địa phương cũng đã và đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, bộ phận chuyên môn được sáp nhập đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy được vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của địa phương. Hoạt động của HĐND cấp huyện ngày càng được nâng cao và hiệu quả hơn. Chính sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định cho việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Khắc phục tồn tại

Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua là nhờ các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và sự tham gia tích cực của mặt trận, các hội, đoàn thể trong tỉnh. Bên cạnh việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, các địa phương còn lựa chọn, xác định đúng các công việc trọng tâm, trọng điểm và kịp thời đề ra các giải pháp để thực hiện. Tuy nhiên, để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của nửa nhiệm kỳ còn lại đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao.

 

 Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sơn Tịnh giải quyết hồ sơ cho công dân.
Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sơn Tịnh giải quyết hồ sơ cho công dân.


Là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế của tỉnh, mục tiêu lớn nhất trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XV vẫn là tiếp tục xây dựng đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, trong đó tập trung nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II. TP.Quảng Ngãi đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đột phá là “Tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhằm xây dựng và phát triển thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II” và 2 nhiệm vụ trọng tâm là: “Tập trung phát triển dịch vụ có giá trị gia tăng cao và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Đối với huyện Mộ Đức, ngoài đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện cũng quyết tâm trở thành địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. 

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu cho biết, huyện đang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Mộ Đức xác định mục tiêu là, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình quan trọng, thiết yếu để tạo động lực phát triển, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, các huyện, thành phố trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.


Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.
.