Cập nhật lúc: 14:25, 23/10/2018 [GMT+7]
.

Ba Tơ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Ba Tơ và các cấp ủy trong huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện tốt công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ba Tơ Phạm Văn Trí cho biết: Để thực hiệt tốt công tác KT, GS, UBKT Huyện ủy và UBKT các cấp ủy cơ sở đã tăng cường KT, GS việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên; KT, GS việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình KT, GS, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì tham mưu xử lý nghiêm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

 

Thị trấn Ba Tơ hôm nay.      Ảnh: T.L
Thị trấn Ba Tơ hôm nay. Ảnh: T.L


Từ năm 2014 đến nay, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra 14 đảng viên, 10 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức kiểm tra việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch KT, GS; kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt các quy định, quyết định của cấp trên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng ở 9 lượt đảng ủy cơ sở.

Tổ chức giám sát 12 tổ chức đảng và 10 đảng viên về thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện Quyết định 306 của Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra tài chính Đảng đối với 7 đảng ủy cơ sở...

Trong 4 năm (2014 - 2018), UBKT Huyện ủy Ba Tơ và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 89 đảng viên; thi hành kỷ luật 31 chi bộ, đảng ủy cơ sở...

Cũng theo Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ba Tơ Phạm Văn Trí, qua KT, GS, ngoài việc kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT còn tham mưu cho cấp ủy chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, những biểu hiện vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin trong nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng vi phạm được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định. Các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm. Đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật chấp hành nghiêm quyết định thi hành kỷ luật của cấp có thẩm quyền, không có trường hợp đảng viên, hoặc tổ chức đảng bị kỷ luật khiếu nại về hình thức kỷ luật đảng.

Sau thi hành kỷ luật, đảng viên, tổ chức đảng đã khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm. UBKT các cấp còn kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý về chính quyền đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định. Việc thi hành kỷ luật đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên...


SÔNG THƯƠNG


 

.
.