Cập nhật lúc: 21:03, 06/10/2018 [GMT+7]
.

7 kết quả chính của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII


Chiều 6-10, tại Hà Nội, ngay sau khi Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bế mạc, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả. 
 
Mở đầu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định, sau 5 ngày làm việc dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đạt được 7 kết quả chính.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì họp báo.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì họp báo.
 
Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua một số văn kiện gồm: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thứ hai, hội nghị thông qua nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thứ ba, Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.
 
Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV. Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Bắc Son. Thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng đã xem xét Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 và Báo cáo công tác tài chính Đảng.
 
Lãnh đạo các cơ quan trung ương tham dự họp báo đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên về những vấn đề liên quan đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đáng chú ý, việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhận được nhiều sự quan tâm. Trả lời các câu hỏi liên quan, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, nhìn rộng ra toàn thế giới, người đứng đầu đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia hoặc là cả hai. Không chỉ ở những nước láng giềng của Việt Nam, mà đây là tập quán chính trị, thông lệ quốc tế. Ở nước ta, trong lịch sử đã từng có nhiều năm Bác Hồ vừa là Chủ tịch Đảng vừa là Chủ tịch nước. Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước nên hiểu là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tin tưởng, việc Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước sẽ giúp thuận lợi hơn cho công việc của Đảng và Nhà nước.
 
Liên quan tới bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quang Vĩnh khẳng định không có chuyện sáp nhập. Hiện nay, 4 văn phòng gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội có quy chế phối hợp chặt chẽ để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, mỗi cơ quan đều có nhiệm vụ, chức năng riêng; không chỉ tham mưu, phục vụ các đồng chí lãnh đạo mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.
 
Liên quan đến “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Vũ Thanh Sơn cho biết, Trung ương đã nhất trí cao cho phép ban hành quy định này. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy định trước khi ban hành. 
 
Liên quan đến Nghị quyết về Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho hay, Nghị quyết nhấn mạnh 6 quan điểm, trong đó có 3 quan điểm kế thừa Nghị quyết 09-NQ/TƯ về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và bổ sung, phát triển thêm 3 quan điểm mới. Trong đó, có quan điểm rất mới là tập trung xây dựng văn hóa giúp gắn kết hài hòa, thân thiện giữa người dân với biển...
 
Cũng tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, tháng 12-2018, Ban Chấp hành Trung ương dự kiến họp Hội nghị lần thứ chín để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và xem xét một số nội dung quan trọng khác.
 
Võ Lâm/Báo Hà Nội mới
.