Cập nhật lúc: 21:17, 13/09/2018 [GMT+7]
.

Sơn Tây:Tiếp tục nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ còn lại


(Báo Quảng Ngãi)- Trong nửa nhiệm kỳ qua, cán bộ, nhân dân huyện Sơn Tây đã thực hiện đạt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa...

TIN LIÊN QUAN


Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Lê Văn Tùng cho biết: Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn lực cán bộ, lấy hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước làm cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

 

Trung tâm huyện lỵ Sơn Tây đang được tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của đô thị loại V.
Trung tâm huyện lỵ Sơn Tây đang được tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của đô thị loại V.

 

Huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, gắn với khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII). Thực hiện nghiêm túc Quyết định 306 của Tỉnh ủy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu...
 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Lê Văn Tùng cho biết: Qua đánh giá giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Sơn Tây đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Đảng bộ huyện sẽ phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao...

Để tạo động lực cho kinh tế- xã hội phát triển, thông qua nguồn vốn các Chương trình 30a, Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới..., huyện Sơn Tây đã đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường học..., với tổng nguồn vốn 344 tỷ đồng, xây dựng 230 công trình. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm huyện lỵ và đến nay đã đạt 64/100 điểm các tiêu chí đô thị loại V.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, trong hơn 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt mức gần 6%/năm, đạt gần 81% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đến cuối năm 2018 đạt 33,7 triệu đồng/người. Hiện trên địa bàn huyện Sơn Tây có 5 nhà máy thuỷ điện được đầu tư và đang hoạt động, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Nhờ đó, thu ngân sách không ngừng tăng qua các năm, trong đó, năm 2016 tăng 140% kế hoạch; năm 2017 tăng 175% và năm 2018 ước thu được 232 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Đến nay, huyện Sơn Tây đạt bình quân 7 tiêu chí xã nông thôn mới/xã. Riêng xã Sơn Tinh đạt 10 tiêu chí, Sơn Lập đạt 9 tiêu chí...

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, huyện Sơn Tây có những bước phát triển khá. Đến nay, huyện có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đến năm 2020 có 30% số trường đạt chuẩn. Huyện giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS ở 9/9 xã; có 7/9 trạm y tế đạt chuẩn; mỗi năm giảm trên 4,68% số hộ nghèo...


                         Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.