Cập nhật lúc: 08:34, 02/09/2018 [GMT+7]
.

Nêu cao trách nhiệm đối với nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị và địa phương

TIN LIÊN QUAN

Nâng cao ý thức trách nhiệm

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu cho biết, năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức đã yêu cầu các chi, đảng bộ nghiêm túc triển khai cho cán bộ, đảng viên việc đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân, tùy theo vị trí công tác, phải có kế hoạch, mục tiêu cụ thể liên quan đến nhiệm vụ của mình và cam kết nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra.

 Cán bộ huyện Tây Trà thực hiện mô hình tiết kiệm để giúp hộ nghèo.
Cán bộ huyện Tây Trà thực hiện mô hình tiết kiệm để giúp hộ nghèo.

Kết quả bước đầu đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt ở hầu hết chi bộ cơ sở đã có chuyển biến tích cực; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng lên, nhất là trong đấu tranh phê bình đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 

Để khắc phục những tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải xây dựng giải pháp thực hiện trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trên, điều kiện thực tế của đơn vị. Trong đó, phải kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện; tăng cường lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Hiện nay, các chi bộ, đảng bộ ở huyện Mộ Đức đều đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung những nội dung, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên thực hiện. Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả các mô hình học và làm theo Bác, như tiết kiệm giúp hộ nghèo, đưa cấp ủy về sinh hoạt tại chi bộ thôn, đưa tài liệu sinh hoạt xuống tận khu dân cư...

 Đối với huyện Bình Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định một trong những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 là thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo tất cả các chi, đảng bộ kịp thời đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lấy việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu mỗi địa phương, đơn vị để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân làm khâu đột phá.

Giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động chọn các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổ giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Qua đó,  tạo niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đồng thời tạo động lực để cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

 Cán bộ xã Bình Trị (Bình Sơn) nắm tình hình người dân bị thu hồi đất để phục vụ dự án Mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Cán bộ xã Bình Trị (Bình Sơn) nắm tình hình người dân bị thu hồi đất để phục vụ dự án Mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.


Đặc biệt, việc cụ thể hóa các chuyên đề học và làm theo Bác theo từng năm đã có tác động tích cực đến tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Qua từng chuyên đề, giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động xác định từng việc làm đối với tập thể cũng như cá nhân trong việc học và làm theo Bác. Mỗi chuyên đề đều được hướng dẫn học tập, triển khai gắn với nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh theo từng năm. Do vậy, không chỉ tác động đến tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc, mà đó còn là nhiệm vụ phải thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, như vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm, chưa thường xuyên; chưa nhận thức thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa rõ việc; chưa xác định rõ những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên...

 

Bài, ảnh: THANH THUẬN 

.
.