Cập nhật lúc: 15:12, 27/08/2018 [GMT+7]
.

Nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị


(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban ngành chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường kiểm tra, giải quyết các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ cơ sở...

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua ở các cấp, các ngành việc hội họp vẫn chưa giảm, có khi tăng lên nên lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương không có nhiều thời gian nghiên cứu giải quyết, xử lý công việc, nhất là những vấn đề tồn đọng và phát sinh phức tạp. 

Một số cuộc họp chưa chuẩn bị kỹ về nội dung, phải tổ chức họp bàn nhiều lần. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành quy chế hội họp của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm; nhiều cuộc họp quan trọng nhưng cử người dự không đúng thành phần, vắng họp không có lý do, bỏ họp giữa chừng, ít tham gia phát biểu ý kiến thảo luận để làm rõ vấn đề...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Giảm các cuộc họp, hội nghị không thật sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong xử lý, quyết định công việc, thường xuyên đi kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 

Chuẩn bị kỹ về nội dung trước khi tổ chức họp; mời đúng thành phần, tránh trường hợp một nội dung công việc nhưng phải tổ chức họp nhiều lần; có thể lồng ghép nhiều nội dung phù hợp với đối tượng cần triển khai thực hiện trong cùng một cuộc họp.

Các đồng chí được cử tham dự các hội nghị, cuộc họp phải sắp xếp thời gian tham dự xuyên suốt, ngồi đúng vị trí của Ban tổ chức sắp xếp, không bỏ họp giữa chừng; nghiên cứu trước tài liệu để tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp, các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; không phát biểu chung chung hoặc chỉ phản ánh tình hình.

Trường hợp bận công việc đột xuất không tham dự được phải báo cáo chủ trì hội nghị và ủy nhiệm cho cấp phó dự họp, nhưng người được ủy nhiệm phải nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan đến nội dung họp.

Đối với các trường hợp vắng mặt, bỏ họp giữa chừng không có lý do chính đáng phải được thông báo bàng văn bản hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng và xử lý nghiêm theo quy định.

PV

 
.