Cập nhật lúc: 10:54, 07/08/2018 [GMT+7]
.

Khởi sắc ở Sơn Tịnh


(Báo Quảng Ngãi)- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII trong điều kiện huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức. Toàn huyện có 11 xã, chủ yếu là thuần nông, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, mức sống của người dân còn thấp...

Để từng bước khắc phục những hạn chế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tối đa vai trò của các hội, đoàn thể, mặt trận trong việc thực hiện và giám sát các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế của huyện.

Diện mạo nông thôn xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) ngày càng khởi sắc.


Huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh đã có 8 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 7 xã; bí thư đảng ủy 11 xã tổ chức 35 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân các thôn... Qua đó đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, hạn chế đơn thư vượt cấp, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Huyện cũng tăng cường rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và các chức danh chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, bổ nhiệm 45 cán bộ, bổ nhiệm lại 6 cán bộ, luân chuyển 3 cán bộ...

Từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đã thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 61 triệu đồng/ha. Nhân dân đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng, 5.000 ngày công và hiến hơn 17.000m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư, đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng... Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 60% nghị quyết. Huyện phấn đấu cuối năm 2018 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,6%/năm.

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn Nguyễn Hồng Nhân cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với những nỗ lực đó, đến nay thu nhập bình quân đầu người ở xã Tịnh Sơn đạt 31,1 triệu đồng/người/năm, góp phần đưa hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,2%. Đến nay, xã Tịnh Sơn đạt 16/19 tiêu chí NTM và đang nỗ lực để được công nhận đạt xã NTM trong năm 2018.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.