Cập nhật lúc: 10:14, 21/08/2018 [GMT+7]
.

Bình Sơn: Tập trung thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, huyện Bình Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Huyện uỷ Bình Sơn Hà Thị Anh Thư cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về hành động.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp; triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

 

Khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Bình Sơn.  ảnh: B.Sơn
Khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Bình Sơn. ảnh: B.Sơn


Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí... Cán bộ, đảng viên, công chức của huyện thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc; không hút thuốc lá ở nơi làm việc...

Theo Bí thư Huyện uỷ Bình Sơn Hà Thị Anh Thư, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Các thiết chế văn hoá, thể thao chưa chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều di tích văn hóa, lịch sử bị hư hỏng, xuống cấp nhưng thiếu kinh phí đầu tư sửa chữa, tôn tạo. Các loại hình văn hoá, văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn, nghệ thuật diễn xướng… đang có nguy cơ mai một.

Bên cạnh đó, huyện Bình Sơn còn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất ở các cơ sở y tế, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Vận động nhân dân mua BHYT, đến nay toàn huyện có 75% người dân tham gia mua BHYT. Lĩnh vực giáo dục có sự chuyển biến tích cực. Cùng với tăng cường đầu tư xây dựng trường, lớp học khang trang, các địa phương đều xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh.

Các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện đưa các chỉ tiêu phát triển văn hoá, xã hội vào nghị quyết và xây dựng chương trình hành động. Mặt trận và các tổ chức chính trị vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Các lễ hội truyền thống được giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa.

Huyện Bình Sơn đã đầu tư 2 tỷ đồng mua sắm trang phục, dụng cụ chiêng, trống và khôi phục điệu múa dân vũ, làm nhà sàn truyền thống cho đồng bào Cor tại thôn Thọ An (Bình An), góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đạt được nhiều kết quả tích cực, với 92,1% hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hoá...


BÁ SƠN


 

.
.