Cập nhật lúc: 21:37, 24/07/2018 [GMT+7]
.

Tập trung thực hiện Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy


(Báo Quảng Ngãi)- Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 125. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chủ động sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, huyện Trà Bồng đã cơ bản sắp xếp xong số lượng cấp phó dôi dư theo quy định tại các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, khối cơ quan mặt trận, hội, đoàn thể chính trị- xã hội của huyện. Riêng đối với Hội LHPN huyện và Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng đang xây dựng phương án sắp xếp cho phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

 

Nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND thành một Văn phòng chung cấp huyện. Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Bình Sơn đang thực hiện nhiệm vụ.                ẢNH: TT
Nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND thành một Văn phòng chung cấp huyện. Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Bình Sơn đang thực hiện nhiệm vụ. ẢNH: TT


Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Võ Văn Rân cho biết: Qua sắp xếp, huyện chỉ có 6 phòng dư cán bộ/13 phòng và 8 đơn vị sự nghiệp. Hiện nay, huyện đang triển khai sắp xếp tại Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT huyện. Đối với số cán bộ dôi ra sau sắp xếp, huyện sẽ luân chuyển về xã, hoặc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm để bố trí nhiệm vụ mới...

Với tinh thần chủ động thực hiện Nghị quyết 18 (khóa XII) và Kế hoạch số 125 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lý Sơn đã xây dựng Đề án cơ quan chung trong Khối MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị- xã hội. Đến nay, huyện đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. 100% bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Trong quý III/2018, huyện Lý Sơn sẽ thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm UBKT, kiêm Chánh thanh tra huyện.

Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy cho biết: "Huyện đã tích cực khảo sát, đánh giá thực trạng phân công, bố trí cán bộ của khối hành chính, khối Đảng, để trên cơ sở đó sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và số hợp đồng lao động. Đến nay, huyện đã thực hiện xong việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số vị trí trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp".

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 13/14 huyện ban hành kế hoạch thực hiện việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; có 7 địa phương đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 7 địa phương nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Đức Phổ... đã xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy - Văn phòng HĐND và UBND thành một văn phòng chung cấp huyện; Đề án luân chuyển, điều động các đồng chí có năng lực, trẻ tuổi ở huyện về cơ sở để thí điểm thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn; Đề án mở rộng và tổ chức thực hiện mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Ngoài ra, các huyện cũng đã khảo sát và đề ra giải pháp khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên, tiến tới thực hiện linh hoạt mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận, hoàn thành trong quý IV/2019.


THANH THUẬN

 

.