Cập nhật lúc: 14:30, 10/06/2018 [GMT+7]
.

Tư Nghĩa: Tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết


(Báo Quảng Ngãi)- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đến nay Tư Nghĩa đã đạt được những kết quả quan trọng. Huyện đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM), để trở thành huyện thứ hai của tỉnh về đích NTM trong năm 2018, sớm hơn lộ trình 2 năm.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành cho biết, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Tư Nghĩa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân thực hiện hiệu quả các mặt công tác; rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, từ giữa năm 2017, huyện thành lập 15 tổ công tác phụ trách các xã, thị trấn, giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,  thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng Đảng, xây dựng NTM... Đến nay, các tổ công tác đã phối hợp tốt với các địa phương đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đảm bảo hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Bộ mặt nông thôn mới ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) ngày càng khởi sắc.
Bộ mặt nông thôn mới ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) ngày càng khởi sắc.


Bên cạnh đó, Tư Nghĩa còn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 14 - 15%, riêng năm 2017 đạt 15,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 4%; 8/13 xã đạt xã NTM; thị trấn La Hà đạt tiêu chí đô thị loại V...

Tính chung, số tiêu chí NTM của Tư Nghĩa đạt 17,4/19 tiêu chí/xã và đạt 7/9 tiêu chí của huyện NTM. Tư Nghĩa đang tập trung hỗ trợ thị trấn Sông Vệ đạt tiêu chí đô thị loại V; hỗ trợ các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Trung, Nghĩa Thắng, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thọ đạt xã NTM, để cuối năm 2018 huyện về đích huyện NTM.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng Nguyễn Sinh Quân cho biết: Ngay sau đại hội, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong xã đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ban hành các nghị quyết chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng NTM; đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cụ thể các phần việc dựa trên năng lực và nhiệm vụ chuyên môn đảm nhận...

Đến nay, Nghĩa Thắng đạt 15/19 tiêu chí xã NTM; thu nhập đầu người 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%. Hiện xã đang tập trung hoàn thành các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, cơ sở văn hóa... để đến cuối năm 2018 đạt xã NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tư Nghĩa đang gặp một số khó khăn như, còn nhiều tuyến đường xuống cấp; một số dự án chống sạt lở bờ sông chưa triển khai, do thiếu kinh phí; việc dồn điền, đổi thửa chậm, do định mức hỗ trợ của tỉnh thấp; các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tuy phát triển, nhưng thiếu bền vững...

Theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành, để đạt huyện NTM trong năm 2018, Tư Nghĩa đã và đang tập trung huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; khắc phục những hạn chế, tồn tại và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ...


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.