Cập nhật lúc: 14:09, 07/06/2018 [GMT+7]
.

Đảng bộ xã Tịnh Sơn: Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Đảng ủy xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, trong đó quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.  

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn Nguyễn Hồng Nhân cho biết, thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảng ủy xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành các nghị quyết chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng NTM...

Nhiều hộ gia đình ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn có thu nhập cao nhờ nuôi cá lồng trên sông Trà Khúc.
Nhiều hộ gia đình ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn có thu nhập cao nhờ nuôi cá lồng trên sông Trà Khúc.


Việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là những tiêu chí khó, nên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Hằng tháng, xã tổ chức giao ban nắm tình hình thực hiện các phần việc được giao của cán bộ, đảng viên để đôn đốc thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ, chú trọng chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để thảo luận và đề ra giải pháp khắc phục, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là trong xây dựng NTM.

Nhiều chi bộ đã có cách làm hay, như cấp ủy thôn Diên Niên đã đổi mới phương thức hoạt động thông qua việc phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách từng tiêu chí xây dựng NTM ở thôn, xóm; phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, hiến đất mở đường, ủng hộ kinh phí làm đường giao thông.

Chi bộ thôn Phước Lộc Đông vận động nhân dân đóng góp kinh phí kéo điện thắp sáng đường quê. Đây cũng là thôn đi đầu của xã và huyện Sơn Tịnh trong vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông. Còn ở thôn Phước Lộc Tây, cấp ủy tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trong đó thực hiện có hiệu quả mô hình nuôi cá lồng trên sông Trà.

Từ chủ trương đúng đắn của Đảng bộ xã, nhân dân đã đóng góp tiền xây dựng đường bê tông, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Xã vận động con em làm ăn xa quê ủng hộ gần 8 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang nhân dân và các thiết chế văn hóa... Nhiều hộ gia đình đã vươn lên có cuộc sống khá, như hộ gia đình ông Lê Văn Hưng, ở thôn Phước Lộc Đông làm bánh đậu xanh, nuôi yến; gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Phước Lộc Tây nuôi cá lồng, nuôi gà, heo, mở xưởng may gia công...

Với sự nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân, diện mạo NTM ở xã Tịnh Sơn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 31,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Đến nay, xã Tịnh Sơn đạt 16/19 tiêu chí NTM và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM trong năm 2018.


     Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.