Cập nhật lúc: 13:58, 03/05/2018 [GMT+7]
.

TP.Quảng Ngãi: Khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ


(Báo Quảng Ngãi)- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn luôn ở mức khá, nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột phá về tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhằm xây dựng và phát triển thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II; tập trung phát triển dịch vụ các giá trị gia tăng cao và đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hạ tầng đô thị ở xã Tịnh Ấn Tây ngày càng được đầu tư hoàn thiện.
Hạ tầng đô thị ở xã Tịnh Ấn Tây ngày càng được đầu tư hoàn thiện.


Bên cạnh đó, thành ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; xây dựng, phát triển 5 xã: Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Phú, Tịnh Ấn Tây và Tịnh Khê trở thành phường vào năm 2020; phát triển thương mại-dịch vụ và du lịch; xây dựng nếp sống văn minh và trật tự đô thị; xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị thành phố giai đoạn 2016 - 2020...
 

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt từ 11,5-12,07%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Cơ cấu lao động trong lĩnh vực dịch vụ, xây dựng không ngừng tăng. Bình quân mỗi năm giảm 200 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống còn 2,44%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mặt công tác của đảng bộ và hệ thống chính trị theo phương châm hướng về cơ sở. Thành ủy phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể.

Các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thành ủy cũng chú trọng triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII.

Các cấp ủy đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ được thành ủy chú trọng. Đặc biệt là coi trọng việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, CCVC trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Thành phố đã huy động và bố trí 2.470 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc ở 5 xã phấn đấu trở thành phường vào năm 2020. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ đột phá về tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhằm xây dựng và phát triển thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, TP.Quảng Ngãi đã huy động và bố trí 5.183 tỷ đồng, để đầu tư hoàn thiên hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng xã hội. Đến cuối năm 2017, thành phố thực hiện đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Có 6/12 xã đạt xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,6 triệu đồng/người/năm.


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.