Cập nhật lúc: 14:24, 31/05/2018 [GMT+7]
.

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX)


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 18.5.2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) tiến hành kỳ họp lần thứ 22. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tấn Chuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Tấn Chuân đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính trung thực, khách quan nội dung văn bản do cấp dưới đề xuất trước khi ký ban hành, dẫn đến thanh lý 2 xe ô tô Toyota Camry vào năm 2016 không đúng quy trình, thủ tục.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Tấn Chuân làm giảm uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm của đồng chí Nguyễn Tấn Chuân; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tấn Chuân bằng hình thức cảnh cáo.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trịnh Vũ Long, đảng viên, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Sơn Tịnh (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-Cơ động, Công an huyện Tư Nghĩa).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-Cơ động, Công an huyện Tư Nghĩa, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Trịnh Vũ Long đã tham mưu, đề xuất các thủ tục đề nghị thanh lý 2 xe ô tô Toyota Camry không đúng quy trình, thủ tục.

Vi phạm của đồng chí Trịnh Vũ Long làm giảm uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí công tác trước đây.
 
Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm của đồng chí Trịnh Vũ Long; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trịnh Vũ Long bằng hình thức cảnh cáo.

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét, kết luận: Kiểm tra tài chính, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Huyện ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Sơn; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Biên phòng tỉnh; giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Bí thư Huyện ủy, Võ Đình Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra.


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

.