Cập nhật lúc: 21:22, 04/05/2018 [GMT+7]
.

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 21 của ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Khóa XIX)


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 20.4.2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) tiến hành kỳ họp lần thứ 21. Đồng chí Võ Thái Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Trữ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi, đồng chí có các vi phạm, khuyết điểm như:

- Thực hiện việc tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, xử lý kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với một số viên chức, người lao động của trường không đúng quy định.

- Thanh, quyết toán và thu một số khoản không đúng quy định.

- Thiếu trung thực, biết mình không đủ điều kiện về thâm niên giảng dạy, nhưng vẫn đề nghị cơ sở đào tạo nơi đồng chí hợp đồng giảng dạy xác nhận sai sự thật về thời gian tham gia giảng dạy để được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lê Trữ là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với việc giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi đối với đồng chí Lê Trữ.

2. Về kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây năm 2017; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Tây.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

- Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây: Thiếu kiểm tra để cơ quan tài chính huyện ủy hạch toán một số khoản chi và thực hiện thanh toán một số khoản chi không đúng quy định; không kịp thời đôn đốc, nhắc nhở để một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ trực thuộc không xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2017; chậm ban hành quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn thiếu sót về thủ tục.

- Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Tây: Chưa kịp thời tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, dẫn đến một số thiếu sót, khuyết điểm nêu trên; thực hiện không hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra trong năm 2017; một số cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thực hiện không đúng quy trình, quy định.
-    
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Tây nghiêm túc rút kinh nghiệm.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 
.