Cập nhật lúc: 07:54, 30/04/2018 [GMT+7]
.

Viết tiếp bản hùng ca đại thắng


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 30.4.1975 đánh dấu chiến thắng vĩ đại của một chặng đường dài đấu tranh oanh liệt, mưu trí dũng cảm của dân tộc ta. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử 30.4.1975.

 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.                                                                                                                                                                                     ẢNH: HOÀNG TÂN
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. ẢNH: HOÀNG TÂN


Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả của sự hội tụ sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự ủng hộ, giúp đỡ lớn lao của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Thắng lợi đó đã chứng minh tài thao lược và bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng, thể hiện đậm nét nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân.

Chiến thắng 30.4.1975 thực sự là bản hùng ca toàn thắng. Đó là chiến thắng của niềm khát vọng và ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”. Đó là nguồn động lực chính trị-tinh thần to lớn, làm bàn đạp cho dân tộc Việt Nam có thêm bản lĩnh, niềm tin để bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Từ thời điểm lịch sử ấy, đến nay đã tròn 43 năm trôi qua, với lòng kiên định, yêu nước, biết thời thế, biết đi lên cùng thời đại để trường tồn, phát triển chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Đặc biệt, qua 32 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè năm châu hiện nay đầy sức trẻ, tự tin hội nhập với những đô thị hiện đại; nông thôn mới với điện, đường, trường, trạm được đầu tư kiên cố.

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị-xã hội ổn định, độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững, tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.900-4.000 USD phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 5.000 USD. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, hoàn thiện và hiệu quả hơn, người nghèo tiếp cận được đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; một số chính sách đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, như chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi...

Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc, chúng ta nhất quán “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ...”(1), để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong nước, ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, hình thành 26 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực Liên hợp quốc; có quan hệ kinh tế với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng ta đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao và Năm APEC 2017, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, sau 10 năm Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn 4 lần, đạt gần 425 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt 51,5 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn trong top 500 toàn cầu đã chọn Việt Nam để đầu tư, phát triển thành trung tâm sản xuất khu vực và kết nối trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thời cơ, vận hội, tương lai tươi sáng đang chờ đón dân tộc ta! Song cũng có không ít khó khăn, thách thức phía trước. Hiện nay, tình hình thế giới hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo, nhưng căng thẳng địa-chính trị, khủng bố, xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Ở trong nước, chúng ta được kế thừa những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới, tình hình chính trị - xã hội ổn định, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ  không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi. Trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng “xã hội dân sự” để “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta... Ngoài ra, biến đổi khí hậu, thiên tai hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế -xã hội của đất nước.

Để giữ gìn nền độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển đất nước bền vững, hơn bao giờ hết chúng ta cần phát huy truyền thống đoàn kết; phát huy những phẩm chất cao quý  của con người Việt Nam trong các cuộc chiến tranh cách mạng, để ngày càng nhân lên những giá trị cao đẹp mà lịch sử đã trao gửi lại cho chúng ta. Nhớ lời Bác Hồ từng dạy: Khi ta mạnh thì ai cũng là bạn của ta; khi ta suy yếu, nhiều kẻ chống ta. Hãy là một đất nước giàu mạnh, một dân tộc thông minh biết vượt qua thách thức, tiến cùng thời đại. Đó cũng chính là ước nguyện của cả dân tộc.

Bài học của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã và đang cổ vũ nhân dân Việt Nam trong chặn đường mới. Kế thừa truyền thống cha ông, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó  khăn, thách thức; tranh thủ thời cơ vận hội mới, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, xây dựng một nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


 NGUYỄN VĂN THANH

------------------
(1)-Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H.2011, tr.239-240.

 

.
.