Cập nhật lúc: 17:35, 05/04/2018 [GMT+7]
.

Tư Nghĩa: Chú trọng phát triển đảng viên ở nông thôn


(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Tư Nghĩa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ ở nông thôn thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đến thời điểm này, Tư Nghĩa đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.  

TIN LIÊN QUAN

Không chạy theo số lượng

Đảng bộ xã Nghĩa Kỳ là một trong những tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở huyện Tư Nghĩa. Những năm gần đây, đảng bộ xã luôn thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên do Huyện ủy giao. Riêng năm 2017, Đảng bộ xã Nghĩa Kỳ kết nạp được 13 đảng viên, tăng 5 đảng viên so với chỉ tiêu được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Tấn Trung (bên trái) trao đổi với chi bộ cơ sở về công tác phát triển đảng viên.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Tấn Trung (bên trái) trao đổi với chi bộ cơ sở về công tác phát triển đảng viên.


Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Tấn Trung cho biết: Đảng bộ xã có 266 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên được giao, Thường trực Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, trong đó chú trọng phát triển đảng ở chi bộ nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong nghị quyết hằng năm đảng ủy xã đều nêu rõ nhiệm vụ phát triển đảng viên; đồng thời thường xuyên nhắc nhở tại các buổi trực báo bí thư chi bộ định kỳ, để việc thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ đạt kết quả tốt.

Ông Nguyễn Tấn Trung cho biết thêm, đảng ủy xã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, trong đó phấn đấu trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận đều là đảng viên theo Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. “Đảng ủy xã đã quán triệt, việc phát triển đảng viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn, không chạy theo số lượng, nhất là ở các chi bộ nông thôn vì vẫn còn một vài chi bộ gặp khó khăn trong việc phát triển đảng viên. Đảng ủy xã kiên quyết không xếp loại vững mạnh đối với những chi bộ không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên”, ông Trung nhấn mạnh.

Chỉ đạo sát sao nhiệm vụ phát triển đảng

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Lê Văn Khánh cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo sát sao trong công tác phát triển đảng viên. Hằng năm đều giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi, đảng bộ cơ sở. Huyện ủy lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên làm một trong những tiêu chí để xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Điều này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở chi bộ nông thôn.

Năm 2017, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa phát triển 153 đảng viên, nâng tổng số đảng viên phát triển được từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 458 đảng viên. Qua đó, sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (phấn đấu đến năm 2020 kết nạp từ 450 đảng viên trở lên. Trong năm 2018, Huyện ủy Tư Nghĩa tiếp tục đưa ra chỉ tiêu phát triển 142 đảng viên, trong đó có 66 đảng viên ở thôn, tổ dân phố, 76 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, để thực hiện tốt Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn rà soát đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên chính thức để cơ cấu vào chi ủy chi bộ. Trường hợp những đồng chí này chưa phải là đảng viên thì tạo điều kiện bồi dưỡng để kết nạp đảng, nếu không đảm bảo tiêu chuẩn kết nạp đảng viên thì hết nhiệm kỳ phải giới thiệu đảng viên để thay thế.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ

 

.
.