Cập nhật lúc: 16:53, 03/04/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: Cần quyết liệt trong hành động và nêu gương


(Báo Quảng Ngãi)- Các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Do đó, cần có sự hành động quyết liệt để nghị quyết đi vào cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

 

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2017 cho các thí sinh trúng tuyển.                           ẢNH: TL
Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2017 cho các thí sinh trúng tuyển. ẢNH: TL


Nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết lần này là rất lớn, đồng thời cũng phức tạp, nhạy cảm, vì tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và đội ngũ CB,CCVC.    

Đổi mới để phát triển
 

 

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ có nhiều vấn đề mới, khó và phức tạp, do vậy cần sự vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Bởi lẽ, việc làm này đụng chạm đến lợi ích của tập thể, cá nhân. Do vậy, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục, quán triệt cho CB, CCVC hiểu rõ tính cần thiết của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự đồng thuận, đảm bảo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN CHÍN
Theo Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh), thạc sĩ Đỗ Tiến Cẩn, các nghị quyết ban hành tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thể hiện quyết tâm của Đảng trong đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là hết sức cần thiết. Bởi lẽ, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được sau hơn 30 năm đổi mới đất nước thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trên các lĩnh vực. Đó là, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo. Tổ chức và biên chế “phình” to; cơ cấu, chất lượng đội ngũ CB,CCVC còn nhiều bất cập; số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều, trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn... Để khắc phục thực trạng này, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với giai đoạn mới.

Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều hạn chế, yếu kém, cần phải có giải pháp để đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chưa đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, còn bộc lộ không ít yếu kém, khuyết điểm. Công tác dân số cũng cần có giải pháp để giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề. Cụ thể là, giữa các vùng, miền có mức sinh chênh lệch cao; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; chất lượng dân số chậm được cải thiện; công tác quản lý dân số còn bất cập...

Tinh gọn để phục vụ nhân dân tốt hơn

Đột phá của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
 
Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao với chủ trương này của Đảng. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết: Thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Những việc đã rõ theo quy định của Trung ương thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội...

 

Cán bộ Phòng Tư pháp (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Cán bộ Phòng Tư pháp (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy là nhiệm vụ cần thiết, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện các phần việc đã có quy định.
 
Nhiều địa phương đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh: Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Một số địa phương cũng đã triển khai các bước để sắp đến thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện. Riêng TP.Quảng Ngãi đã và đang thực hiện nhất thể hóa đối với nhiều chức danh trên. Các sở, ngành cũng từng bước sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập và đề ra giải pháp thực hiện.

Thực tế cho thấy, qua thực hiện nhất thể hóa các chức danh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tinh giảm được biên chế, công tác quản lý, điều hành trôi chảy và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Đức:
 

Ngành đang quản lý hơn 4.000 CB, CCVC và người lao động của 52 đơn vị trực thuộc (chưa kể các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực). Tổ chức bộ máy trong hệ thống y tế có chỗ chưa hợp lý, một số trung tâm tuyến tỉnh còn phân tán về nhân lực, cơ sở vật chất; nhiều đơn vị tuyến huyện chưa hợp nhất với trung tâm y tế... Trên tinh thần của Nghị quyết 18, chúng tôi đã chủ động sắp xếp lại một số đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, sở đã sắp xếp, tinh gọn 4 đơn vị tuyến huyện, 2 đơn vị tuyến tỉnh. Chuyển đổi vị trí công tác 47 trường hợp, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 7 trường hợp. Trong năm 2018, ngành sẽ giảm thêm 3 đơn vị từ việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP.Quảng Ngãi, BVĐK  huyện Sơn Tịnh, BVĐK Dung Quất thành các cơ sở của BVĐK tỉnh. Đây là cuộc sắp xếp, tinh gọn lớn nhất của ngành y tế tỉnh từ trước đến nay, nhằm hướng đến xây dựng bộ máy ngành y tế tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng:
 

Thành phố Quảng Ngãi là địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm trong thực hiện Nghị quyết 18. Đây là vinh dự nhưng cũng là thách thức lớn, bởi đây là vấn đề khó, nhạy cảm. Tuy nhiên, thành phố sẽ quyết tâm thực hiện, tạo bước đột phá mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động.

Thành phố đã và đang thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ. Sáp nhập Đội Quản lý trật tự đô thị vào Phòng Quản lý đô thị thành phố; sáp nhập Ban Quản lý công trình công cộng và Ban Quản lý Cụm công nghiệp - làng nghề vào Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng:
 

Năm 2018, huyện sẽ thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; thực hiện khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy - Văn phòng HĐND và UBND huyện thành một Văn phòng chung cấp huyện (kể cả Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện)...


THANH THUẬN
(thực hiện)

 

 

.
.