Cập nhật lúc: 21:46, 14/04/2018 [GMT+7]
.

Tạo bước chuyển mới trong công tác phụ nữ


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Quảng Ngãi đã từng bước thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ khẳng định vị trí, vai trò trong xã hội.

Tăng cường đội ngũ cán bộ nữ

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho phụ nữ. Nhờ vậy, số lượng nữ cán bộ, công chức được đào tạo trên đại học là 145 người, chiếm 16,4%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ qua ở các cấp đều tăng, nhiều đơn vị đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra”.

 Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Thị Hương tham gia thảo luận, góp ý các tờ trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XII. ảnh: Lê Đức
Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Thị Hương tham gia thảo luận, góp ý các tờ trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XII. ảnh: Lê Đức


Sau khi có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Phát huy vai trò, tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp phát triển tỉnh nhà”. Đặc biệt, công tác phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ tiếp tục được nâng cao khi có Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở tỉnh và địa phương nhiệm kỳ 2015-2020.

So với nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ nữ quy hoạch vào các cấp ủy đảng đều tăng, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, đơn vị. Đơn vị đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cao là huyện Sơn Hà, đạt gần 24%. Cấp cơ sở, đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cao là phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) đạt 60%.

Nhiệm kỳ 2016-2021, ĐBQH tỉnh khóa XIV là nữ đạt trên 57%, tăng gần 43% so với khóa XIII (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết 11). Nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 23,6%,  cấp huyện đạt 20,6%. Con số này tăng khá cao so với nhiệm kỳ trước. Tong nhiệm kỳ này, số lượng nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 2 người.

Tiếp tục khẳng định vai trò nữ giới

Không chỉ tăng cường vai trò, vị thế của nữ giới trong đội ngũ cán bộ, các cấp Hội LHPN còn thực hiện nhiều nội dung nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp Hội LHPN đã củng cố, phát triển 1.666 CLB, mô hình, CLB gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút hơn 24.600 phụ nữ tham gia. Các cấp hội lồng ghép tư vấn, hỗ trợ kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe; đồng thời xây dựng 389 “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, nhằm góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, từng bước xóa bỏ định kiến về giới, xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ưu tiên đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số đã được thực hiện có hiệu quả. Trong 10 năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã giúp cho trên 15 nghìn hộ phụ nữ thoát nghèo; tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho gần 10 nghìn phụ nữ. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được hỗ trợ thành lập như mô hình liên kết kinh doanh, mô hình khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp...

“Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Hội LHPN tỉnh quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong công tác phụ nữ để thu được nhiều kết quả tốt trong hoạt động, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ngày càng khẳng định vai trò của phụ nữ tỉnh nhà trong mọi lĩnh vực”, bà Lê Na cho biết thêm.
 

PV
 

.