Cập nhật lúc: 08:42, 16/04/2018 [GMT+7]
.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được tăng cường, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong quản lý nhà nước và hoàn thiện một số cơ chế, chính sách.

Phó chánh Thanh tra tỉnh Trà Thanh Danh cho biết, thời gian qua, ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý “thấu tình đạt lý” các vụ việc, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra

Qua thanh tra, ngành đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện một số cơ chế, chính sách, để không xảy ra sai phạm tiếp theo. Xử lý và thu hồi tiền, tài sản thất thoát phát hiện qua thanh tra đạt hiệu quả ngày càng cao.

 

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh.                                                                 Ảnh: TL
Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh. Ảnh: TL

Chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra là, kết luận thanh tra nêu rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Trên cơ sở đó,  tổ chức đảng, chính quyền tiến hành xử lý đối với đảng viên, công chức, viên chức có sai phạm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được tăng cường và đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, ông Trà Thanh Danh cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong đấu tranh PCTN. Việc chủ động thanh tra, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ quan thanh tra còn hạn chế. Chất lượng kết luận thanh tra ở một số sở, ngành và cấp huyện chưa cao. Việc công khai kết luận thanh tra chưa đạt yêu cầu. Một số sở, ngành, địa phương thiếu đôn đốc sau thanh tra, dẫn đến nhiều vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, tồn đọng, kéo dài...

Quý I/2018, toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 340 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 829 đơn vị, phát hiện 235 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng và nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng, xử lý khác hơn 1,2 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra xem xét 1 vụ, 3 đối tượng, ban hành 135 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 541 triệu đồng...
Phòng ngừa phát sinh KNTC

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác giải quyết KNTC và những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. UBND tỉnh đã tập trung xem xét, chỉ đạo xử lý một số bất cập trong cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị tích cực đối thoại với người dân để giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Các vụ việc KNTC được tập trung giải quyết, kết luận rõ ràng và công khai trong xử lý.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ; chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở một số địa phương còn thấp. Nhiều sở, ngành, địa phương chậm khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực đã được thanh tra kết luận.

Theo ông Trà Thanh Danh, tỉnh cần xử lý nghiêm việc thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân. Hiện nay, lĩnh vực phát sinh khiếu nại nhiều nhất là đất đai, chiếm khoảng 90%. Thực tế cho thấy, nhiều ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng ngừa phát sinh KNTC nên hiệu quả còn thấp.

Đối với công tác PCTN, mặc dù có chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ của một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa chỉ ra các sai phạm, thiếu sót. Vai trò của người đứng đầu chưa phát huy hiệu quả; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng chưa nghiêm.


PHƯƠNG LÝ

 

.
.