Cập nhật lúc: 20:45, 16/04/2018 [GMT+7]
.

Chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân cấp trên cơ sở: Nhiều nét mới


(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này hầu hết hội nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đúng theo Điều lệ Hội và nguyên tắc bầu cử. Tiến tới đại hội cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh chọn huyện Mộ Đức để tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

Trung tuần tháng 4.2018, Hội Nông dân huyện Mộ Đức sẽ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các huyện. Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Hội Nông dân Mộ Đức đã hoàn thiện đề án nhân sự theo hướng dân chủ, lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộ Đức Lê Minh Tưởng cho biết, đến nay, Hội Nông dân huyện đã cơ bản hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội; các tiểu ban giúp việc đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Điểm mới tại đại hội là số lượng ban chấp hành giảm từ 25 xuống còn 23 người, để phù hợp với chủ trương tinh gọn.

Đường giao thông nông thôn ở xã Đức Hòa (Mộ Đức) đã được kiên cố. ẢNH: SA HUỲNH
Đường giao thông nông thôn ở xã Đức Hòa (Mộ Đức) đã được kiên cố. ẢNH: SA HUỲNH


Để lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 20 “về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 -2023”, yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ về nội dung đại hội, nhân sự đại hội, tổ chức bầu cử, truyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Vương cho biết: "Bám sát tinh thần Chỉ thị của Tỉnh ủy và Ban Bí thư về đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, chúng tôi đặc biệt lưu ý các cấp hội chú trọng triển khai công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội...

Theo đó, công tác nhân sự và bầu cử cơ quan lãnh đạo hội nông dân các cấp phải bám sát quy định của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy phê duyệt. Về báo cáo chính trị, Hội Nông dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp hội cần đánh giá ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào nông dân và công tác tổ chức xây dựng hội; đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác hội và phong trào nông dân của đơn vị trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những đóng góp của các cấp hội và hội viên nông dân trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội; nêu rõ những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm; phân tích sâu sắc nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của hội...

Ngoài ra, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội hội nông dân các cấp phải nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo trang trọng, đúng tiến độ, coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của ban chấp hành, ban thường vụ và cán bộ hội các cấp. Sau đại hội điểm cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các huyện, thành phố.

Theo kế hoạch, thời gian đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý II/2018 và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh vào cuối tháng 9.2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đại hội lần này cũng cho thấy nhiều nét mới trong công tác nhân sự, phương thức lãnh đạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.
         

THANH THUẬN
 

.
.