Cập nhật lúc: 08:38, 25/04/2018 [GMT+7]
.

Chấm điểm cơ quan hành chính nhà nước


(Báo Quảng Ngãi)- Việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan hành chính nhà nước dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 28.7.2017 của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xử lý công việc mà công dân yêu cầu.

TIN LIÊN QUAN

Phó Phòng CCHC, Sở Nội vụ Huỳnh Quang Trung cho biết: Việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2017 sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, giám sát việc nâng cao chất lượng và thái độ phục của cán bộ, công chức; chất lượng dịch vụ công của Nhà nước.

Ngoài ra, người dân còn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cấp trong giải quyết công việc.

 

Cán bộ thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Cán bộ thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.


Mặt khác, việc công bố chỉ số CCHC năm 2017 ở các cấp, các ngành còn là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đồng thời, đây còn là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 cho tập thể, cá nhân theo Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh. Bởi nếu dưới 80 điểm thì không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn từ 60 - 80 điểm mới chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 50 - 60 điểm là hoàn thành nhiệm vụ, còn dưới 50 điểm là không hoàn thành nhiệm vụ...

Cũng theo ông Trung, để việc đánh giá, xác định chỉ số CCHC thực hiện một cách trung thực, khách quan, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cách tự đánh giá chỉ số CCHC của mình năm 2017, dựa trên những thành phần quy định trong Bộ chỉ số CCHC cấp sở, huyện, thành phố. Do đó, việc đánh giá theo bộ tiêu chí có sẵn là dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, chỉ tiêu thành phần dựa theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã.

Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố được thực hiện đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện tại, các thành viên tổ giúp việc đang cập nhật thông tin từ phiếu tự đánh giá, xác định của các sở, ban, ngành và cấp huyện cũng như cập nhật thông tin từ hơn 4.700 phiếu điều tra xã hội học để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định và tham mưu UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC năm 2017, dự kiến vào trung tuần tháng 5.2018.

Đây là lần đầu tiên Quảng Ngãi tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC tới cấp xã, phường, thị trấn. Qua đó giúp việc đánh giá công tác cán bộ, công tác cải cách TTHC trên địa bàn đồng bộ, toàn diện hơn. Nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thực chất hơn, đạt mục tiêu "lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm trong thực hiện CCHC".


Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

 

.
.