Cập nhật lúc: 15:15, 14/03/2018 [GMT+7]
.

Minh Long coi trọng công tác cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long đã có những đổi mới trong công tác cán bộ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Văn Thuần, cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng đội ngũ CB, CCVC nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của địa phương. Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát và xác định lại cơ cấu, vị trí việc làm; chốt lại số lượng và chất lượng đội ngũ CB, CCVC; trên cơ sở đó đưa ra dự báo để tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo có được đội ngũ CB, CCVC đảm bảo chất lượng...

Trung tâm huyện lỵ Minh Long hôm nay.                                            ảnh: tl
Trung tâm huyện lỵ Minh Long hôm nay. ảnh: tl

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Ban hành Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Bố trí, sắp xếp đội ngũ CB, CCVC phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường của từng người.

Từ việc khảo sát, Huyện ủy Minh Long đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ theo Đề án nhân sự được duyệt, củng cố các chức danh còn khuyết. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng CB, CCVC được huyện thực hiện hợp lý, đúng quy định và có tính kế thừa. Để cán bộ có thời gian cọ xát với thực tiễn cuộc sống ở cơ sở, huyện đã tổ chức điều động, luân chuyển nhiều cán bộ từ huyện về xã, từ xã về huyện và điều động ngang giữa các phòng, ban chuyên môn.

Năm 2017, huyện điều động một số cán bộ đảm nhận một vị trí công tác trên 8 năm; tổ chức chuyển đổi vị trí công tác cho 28 cán bộ cấp huyện và cấp xã. Trong đó, chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ các cơ quan, đơn vị 7 công chức cấp huyện và cấp xã. Chuyển đổi vị trí công tác giữa cơ quan, đơn vị này sang cơ quan, đơn vị khác 21 CCVC. Chú trọng chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ kế toán, cán bộ địa chính theo Quyết định 1.000 của UBND tỉnh…

Để tạo nguồn từ cán bộ trẻ, Huyện ủy Minh Long đã luân chuyển Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về làm Phó Chủ tịch UBND xã Long Hiệp, sau đó điều chuyển về làm Phó Phụ trách Phòng Tư pháp huyện; điều chuyển Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã Long Mai, sau đó rút lên bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư huyện. Điều chuyển Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về Văn phòng UBND huyện, sau đó bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp… “Số cán bộ được luân chuyển đã phát huy được năng lực công tác. Phần lớn đội ngũ CB, CCVC được đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Minh Long Lê Thanh Bình, cho biết.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác cán bộ của huyện Minh Long cũng đang gặp không ít khó khăn. Đó là, có một số cán bộ thuộc diện sinh sau năm 1965 và 1975 chưa đủ chuẩn bổ nhiệm theo quy định của tỉnh. Đây là vấn đề khó đối với huyện, do số cán bộ này học tại chức. Hơn nữa, theo quy trình 5 bước nếu không đủ thì không bổ nhiệm được, nên huyện có 4 phòng đang thiếu cán bộ chủ chốt là: Phòng Tư pháp thiếu trưởng phòng; Phòng TN&MT huyện thiếu phó phòng; Phòng Thanh tra, Hội Nông dân thiếu cấp phó...

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII), Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Văn Thuần, cho biết: Việc hợp nhất Ban Dân vận với Ủy ban MTTQ huyện được huyện thực hiện từ lâu rồi và được duy trì đến nay. Còn việc Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị được huyện thực hiện sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện năm 2015. Theo đó, huyện bổ nhiệm đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm Phó ban Tuyên giáo…

Việc kiêm nhiệm này có rất nhiều thuận lợi trong việc triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bởi những chủ trương của Huyện ủy không còn phải truyền đạt cho đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mà đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo truyền đạt ngay cho các đồng chí cấp ủy, cán bộ, đảng viên... Các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết 18, 19 huyện cũng đã định hình các bước và chờ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch là tổ chức thực hiện theo điều kiện thực tế của địa phương…

BÁ SƠN
 

.
.