Cập nhật lúc: 16:22, 24/03/2018 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975- 24.3.2018)

Mốc son chói lọi


(Baoquangngai.vn)- Ngày 24.3.1975 là một mốc son chói lọi của quê hương Núi Ấn, Sông Trà, mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng và kháng chiến của Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi; là ngày hội lớn hàng năm, kỷ niệm đại thắng trong mùa Xuân 1975 lịch sử. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Quảng Ngãi cùng với nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong chiến dịch xuân năm 1975, nhất là đợt tiến quân thần tốc từ 7 giờ 40 phút ngày 24 tháng 3 năm 1975 đến 20 giờ ngày 24 tháng 3 năm 1975, quân và dân Quảng Ngãi đã liên tục tiến công và nổi dậy tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

Trên khắp các địa phương trong toàn tỉnh, từ vùng núi cao đến đồng bằng, đô thị, ven biển, đảo; từ nam ra bắc đều rợp bóng cờ tung bay đầy khí thế phấn khởi trước niềm vui đại thắng của quân và dân Quảng Ngãi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

Ảnh TL
Diện mạo quê hương ngày thêm phát triển và không ngừng khởi sắc. Ảnh TL


Sau đại thắng Mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập.

Qua các kỳ Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, phát triển sản xuất, từng bước ổn định, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986), nhất là sau hơn 28 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi, triển khai các chương trình, kế hoach thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã đề ra những chủ trương và giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kinh tế  văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo quê hương ngày thêm phát triển và không ngừng khởi sắc.

Đạt được những thành tích to lớn trên, trước hết là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được Đảng bộ tỉnh tiếp thu, vận dụng sáng tạo phù hợp. Các thế hệ cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã cùng nhau đoàn kết, bảo vệ Đảng, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, xây dựng, bảo vệ quê hương, vì sự phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh trong thời kỳ mới.    

Hiện nay, toàn Đảng bộ có hơn 51.000 đảng viên, trong đó có nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có những tấm gương của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội .

Sau nhiều năm nổ lực thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ, du lịch và nông nghiệp. Quy mô tổng sản phẩm kinh tế trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng hơn 200 lần, tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 10%.

Thu nhập của người dân không ngừng tăng lên, GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 51,8 trỉệu đồng; tổng sản phẩm đạt hơn 45.380 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2016 , vượt 1,6% kế hoạch, tổng thu ngân sách đạt 14.224 tỷ đồng. Thu hút đầu tư có bước khởi sắc, có 14 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép, với tống vốn đăng ký 295 triệu Đô la Mỹ và 127 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 79 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, y tế, báo chí truyền thông… có những chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, số hộ nghèo của tỉnh hiện còn khoảng 11,21%. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực, quan trọng.

Tự hào kỷ niệm sự kiện 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh  Quảng Ngãi, phấn khởi trước những thành quả to lớn trên các lĩnh vực của quê hương, chúng ta càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, vào tương lai rạng rỡ đang đến với quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy xác định, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, mỗi người dân  cần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 là: tinh gọn tổ chức, bộ máy; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ đó, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo cơ sở cho việc tăng tốc, phát triển toàn diện trong những năm đến; cùng nhau ra sức xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh và sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời kỳ hội nhập.
 

Tuấn Anh

 

.
.