Cập nhật lúc: 07:20, 14/02/2018 [GMT+7]
.

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX)


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 7.2.2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã tiến hành kỳ họp lần thứ 20. Đồng chí Võ Thái Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đồng chí: Phạm Vinh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Phạm Đông – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Lê Đình Cảnh – nguyên Phó Trường phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn Tịnh, nay là Phó Trưởng Ban quản lý cụm công nghiệp Làng nghề TP.Quảng Ngãi; Nguyễn Xuân Hòa – nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Tịnh, hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Trường Thọ Tây  A, thuộc Đảng bộ phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình: Mở tuyến đường cấp phối đất vào bãi cát phục vụ dân sinh thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà (sau đây viết tắt là công trình).

1. Đối với đồng chí Phạm Vinh:

Với cương vị là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm như: Cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình nhưng không báo cáo, xin chủ trương UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh và HĐND huyện Sơn Tịnh; cho thực hiện đầu tư công trình khi chưa bố trí đủ vốn theo niên độ đầu tư; không chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công trình để chủ đầu tư (UBND xã Tịnh Hà) thực hiện có nhiều sai phạm; chậm phê duyệt quyết toán công trình; không chỉ đạo xử lý hoàn ứng số tiền đã cho UBND xã Tịnh Hà tạm ứng từ ngân sách huyện để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng của công trình; không ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của UBND xã Tịnh Hà; không trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho chủ đầu tư theo quy định; chậm ban hành quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách huyện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Vinh bằng hình thức khiển trách.

2. Đối với đồng chí Phạm Đông:

-Năm 2011, với cương vị là Huyện ủy viên, Trưởng Phòng  Tài nguyên và Môi trường, đồng chí có khuyết điểm, vi phạm như: Diện tích đất thu hồi thực hiện công trình không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng vẫn tham mưu cho UBND huyện thu hồi đất; tham mưu quyết định thu hồi đất và bồi thường không đúng quy định; không tham mưu UBND huyện thu hồi đất công ích và trình UBND tỉnh thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Năm 2014, với cương vị là Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn Tịnh, đồng chí có vi phạm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành để cấp phó thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và điều chỉnh tổng dự toán công trình trong khi khối lượng phát sinh đã thi công hoàn thành vào năm 2012.

3. Đối với đồng chí Lê Đình Cảnh:

Năm 2014, với trách nhiệm là Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn Tịnh, đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong việc ký báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán điều chỉnh công trình nhưng không đề xuất xử lý việc chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục về khối lượng phát sinh đã thi công hoàn thành vào năm 2012.

4. Đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hòa:

Từ năm 2011 đến năm 2015, với cương vị là Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Tịnh, đồng chí có khuyết điểm, vi phạm như: Tham mưu, đề xuất chủ trương và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình khi chưa có Nghị quyết của HĐND huyện; tham mưu phê duyệt công trình khi chưa bố trí đủ vốn theo tiến độ đầu tư; đề nghị thanh toán khối lượng xây lắp với số tiền 400.000 triệu đồng nhưng không yêu cầu UBND xã Tịnh Hà hoàn ứng ngân sách huyện; ký văn bản có nội dung khấu trừ hoàn trả số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào ngân sách xã trong khi công trình được đầu tư từ ngân sách huyện; không kịp thời đôn đốc, tham mưu xử lý vi phạm của chủ đầu tư trong việc chậm nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác và quyết toán công trình.

Khuyết điểm, vi phạm nêu trên của các đồng chí: Phạm Đông, Lê Đình Cảnh, Nguyễn Xuân Hòa chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

5. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành xem xét, kết luận một số vụ việc theo thẩm quyền.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

.