Cập nhật lúc: 22:07, 03/02/2018 [GMT+7]
.

Thông báo Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên báo Quảng Ngãi.


(Baoquangngai.vn)- Căn cứ Kế hoạch 54-KH/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên báo Quảng Ngãi.

 

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên báo Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020

 

Thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên báo Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên báo Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 như sau: 

I. Đề tài: 

- Phản ánh “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong cuộc sống nhưng có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; 

- Những gương tập thể, cá nhân điển hình “Người tốt, việc tốt làm theo lời Bác” trong học tập, lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi. 

- Những đảng viên, CBCC,VC thực hành hiệu quả tác phong công tác, phong cách làm việc Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

* Lưu ý: “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; gương điển hình “Người tốt, việc tốt làm theo lời Bác” đang sinh sống, công tác và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

II. Điều kiện dự thi

1. Về tác giả

- Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, thông tín viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. 

- Cán bộ, đảng viên; lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia viết bài dự thi.

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi và Bộ phận giúp việc không được gửi tác phẩm dự thi.

2. Về tác phẩm

- Tác phẩm đủ điều kiện dự thi là tác phẩm báo chí phản ánh những gương người thật, việc thật, có những việc làm cụ thể, thiết thực, được lựa chọn biên tập, đăng trên báo Quảng Ngãi in hoặc báo Quảng Ngãi điện tử. Các tác phẩm được lựa cho đăng trên báo đều được trả nhuận bút theo quy định của Báo Quảng Ngãi. 

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chưa được đăng tải trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng; không vi phạm bản quyền; tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nội dung tác phẩm gửi dự thi.

- Ban Tổ chức không nhận những tác phẩm viết dài kỳ; hư cấu và không trả lại các tác phẩm đã gửi dự thi.

III. Hình thức thể hiện

- Bài dự thi phải thể hiện dưới các thể loại báo chí: bài phản ánh, ký chân dung. Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực.

Đối với thể loại bài phản ánh, bài dự thi không quá 800 từ; thể loại ký chân dung không quá 1.200 từ và phải có từ 2 -3 ảnh minh họa kèm theo (ảnh không được cắt ghép, xử lý làm sai lệch bản chất).

- Tác phẩm dự thi thể hiện trên khổ giấy A4, in hoặc viết tay trên 1 mặt giấy; ghi rõ bút danh và tên thật của tác giả hoặc nhóm tác giả, địa chỉ, số điện thoại và email (nếu có). Tác phẩm gửi dự thi phải ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

IV. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

- Đợt I: Chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945- 02/09/2018).

+ Nhận bài: Từ ngày 03/02/2018 đến hết ngày 30/7/2018. 

+ Tổ chức sơ kết, trao giải nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945- 02/09/2018).

- Đợt II: Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/1890-19/05/2019)

+ Nhận bài: Từ ngày 01/08/2018 đến 15/04/2019. 

+ Tổ chức sơ kết, trao giải nhân dịp Kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác (19/05/1890-19/05/2019).

- Đợt III: Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/1890-19/05/2020)

+ Nhận bài: Từ ngày 01/05/2019 đến 01/04/2020. 

+ Tổ chức sơ kết, trao giải nhân dịp Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác  (19/05/1890-19/05/2020).

V. Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi

- Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng. 

- Email: baoquangngai402@gmail.com; 

             baoquangngai.vn@gmail.com

- Điện thoại liên hệ: 0255. 3826494.

VI. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt thi:

01 giải A: Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 6.000.000 đồng /giải

02 giải B: Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 4.000.0000 đồng/giải

03 giải C: Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải

06 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải

VII. Hội đồng chấm giải gồm:

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi và một số nhà báo có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong các nhà báo, cộng tác viên, thông tín viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh; cán bộ, đảng viên; lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” để cuộc thi thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 
.