Cập nhật lúc: 15:00, 04/02/2018 [GMT+7]
.

Quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện với quyết tâm cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Năm 2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra năm 2017 của Ban Bí thư; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; trách nhiệm của người đứng đầu...

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên cho biết, số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng cao so với năm 2016. Trong năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên tăng 39,38% và tổ chức đảng tăng 26,1% so với năm 2016. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 20,96% so với năm 2016); kiểm tra tài chính Đảng (tăng 94,12%). “Qua kiểm tra đã kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm khi còn mới manh nha; phát hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Bên cạnh đó, thúc đẩy việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm để đối tượng kiểm tra có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên”, ông Võ Thái Nguyên nhận định.  

Trong năm 2017, toàn tỉnh có 7 tổ chức đảng, 211 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 1 tỉnh ủy viên và 1 nguyên tỉnh ủy viên.

Theo ông Võ Thái Nguyên, đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát đã bước đầu mang lại hiệu quả, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được đổi mới, tăng cường, thực hiện tốt phương châm: “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trong năm 2018 sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện 4 kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; việc kê khai tài sản, thu nhập và công tác cán bộ. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, các chủ trương, chính sách của cấp ủy cấp trên và cấp mình.

“Phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ UBKT các cấp trong tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao trong năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948-16.10.2018)”, ông Võ Thái Nguyên,
nhấn mạnh.Phương Lý
 

.