Cập nhật lúc: 22:47, 18/02/2018 [GMT+7]
.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy


(Báo Quảng Ngãi)- Bám sát chủ đề của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng ở TP.Quảng Ngãi đã quyết liệt trong lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một cách toàn diện, đặc biệt là trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

TIN LIÊN QUAN


Phường Lê Hồng Phong là địa bàn có nhiều công trình, dự án lớn của tỉnh và TP.Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện như: Cầu Thạch Bích, khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II đê bao, KDC phía nam đường Hai Bà Trưng, KDC Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị... Vì thế, ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy phường Lê Hồng Phong đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Nhà nước về giải phóng mặt bằng trong 6 tháng đầu năm.

Cán bộ Bộ phận một cửa TP.Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ của công dân.
Cán bộ Bộ phận một cửa TP.Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong Trần Quang Việt, cho biết: Việc thành lập tổ công tác vận động dân là việc làm cần thiết nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, công chức phường. Đây là cách làm mới, được cấp ủy triển khai thực hiện từ đầu năm 2018 và bước đầu đã có hiệu quả.
 

"Năm 2018, thành phố tiếp tục đẩy mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND thành phố và xã, phường, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các địa phương phải đổi mới hơn nữa cách thức lãnh đạo sao cho sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đạt hiệu quả. Mỗi CB, CCVC cần tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân".
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi NGUYỄN TIẾN DŨNG

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hành động quyết liệt vì nhân dân phục vụ, TP.Quảng Ngãi cũng tập trung chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức. Theo đó, yêu cầu CB, CCVC từ thành phố đến các xã, phường phải xác định rõ nhiệm vụ và vị trí công tác của mình để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện công vụ, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và nhà đầu tư; nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm.


Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ Trương Thanh Bình, cho biết: Phường tập trung bám sát chủ đề năm 2018 của Thành ủy để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy chế, đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đã góp phần đổi mới trong lãnh đạo, quản lý điều hành, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, bước đầu đem lại kết quả.

Năm 2017, TP.Quảng Ngãi đã ban hành 116 văn bản chỉ đạo, nhắc nhở thực hiện CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan khi xảy ra sai sót, chậm trễ. UBND thành phố cũng ban hành 11 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành. Các đơn vị đã chủ động giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ngoài ra, thành phố còn tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong giải quyết công việc.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, TP.Quảng Ngãi xác định chủ đề năm 2018 là "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây được xem là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP.Quảng Ngãi, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, góp phần xây dựng và phát triển TP.Quảng Ngãi trở thành đô thị "năng động và thân thiện".

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

.
.