Cập nhật lúc: 17:21, 02/01/2018 [GMT+7]
.

Đảng bộ xã Nghĩa Kỳ: Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015- 2020, nên cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đã tập trung lãnh đạo, huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu chí của xã NTM.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Tấn Hồng, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đặt ra mục tiêu xây dựng xã Nghĩa Kỳ đạt chuẩn NTM trong năm 2017.  Do đó, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 Bộ mặt nông thôn mới ở xã Nghĩa Kỳ.
Bộ mặt nông thôn mới ở xã Nghĩa Kỳ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, do địa bàn xã rộng, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng có nhiều hạn chế. Trên địa bàn xã có nhiều công trình, dự án triển khai đã tác động lớn đến vấn đề môi trường, nên nhân dân hay khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự...
 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Tấn Hồng, có được kết quả trên là nhờ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và sự đồng thuận trong nhân dân rất cao.

Để đạt xã NTM trong năm 2017, Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đầu tư cải tạo vườn tạp để nâng cao đời sống và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã...

Đảng ủy xã còn giao cán bộ, đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM. Tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, các thiết chế văn hoá, an ninh trật tự, mua bảo hiểm y tế, xây dựng trường học đạt chuẩn... là những tiêu chí khó, nên luôn được Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo.

Hằng tháng xã đều tổ chức giao ban để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khó. Nhờ đó, các tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, an ninh trật tự, trường học đến nay đều đã đạt. Đã bê tông và cứng hóa 60/81km đường giao thông nông thôn. Công trình nhà văn hóa cũng đang được triển khai thực hiện. Toàn xã có 87% người dân tham gia mua BHYT, góp phần thực hiện an sinh xã hội rất lớn.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vận động nhân dân thôn Phú Sơn đẩy mạnh trồng cây lâm nghiệp theo hướng sản xuất cây gỗ lớn. Riêng đối với khu vực thôn An Bình thì khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ... Với những nỗ lực trên, đến nay thu nhập bình quân đầu người ở xã Nghĩa Kỳ đạt 33,2 triệu đồng/người/năm, góp phần  giảm hộ nghèo của xã xuống 3,68%. Qua rà soát, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM và đã được tỉnh công nhận xã NTM.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.