Cập nhật lúc: 21:44, 29/12/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” đã thực sự tạo sức lan tỏa, bước tiến lớn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Những điểm sáng

Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền ở huyện Đức Phổ đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHYT. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện về lợi ích khi tham gia BHYT...

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh, Sở TT&TT ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền vào năm 2015. Ảnh: T.L
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh, Sở TT&TT ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền vào năm 2015. Ảnh: T.L


Xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) là một trong những địa phương có sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách BHYT. Trước đây, toàn xã có hơn 25 nghìn người được cấp thẻ BHYT miễn phí. Từ năm 2017, địa phương là xã nông thôn mới nên không còn hưởng chính sách hỗ trợ BHYT. Để hoàn thành các chỉ tiêu về BHYT, BHXH, chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để chủ động tham gia. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT không ngừng tăng, với hơn 80% dân số tham gia BHYT. Toàn huyện Đức Phổ có 127.638 người tham gia BHYT, BHXH, tăng 71,6% so với năm 2012; chiếm 83,6% dân số, vượt 3,64% so với chỉ tiêu.

Còn tại xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), trước đây việc vận động người dân tham gia BHYT gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng. Toàn xã Tịnh Ấn Tây hiện có hơn 8.300 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 96%, vượt cao so với chỉ tiêu cấp trên giao. Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi cũng có nhiều địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%, như phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo... Đến nay, tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn thành phố đạt trên 85%.
 

Toàn tỉnh hiện có 1.130.196 người tham gia BHYT, chiếm 90,11% dân số toàn tỉnh (tăng gần 44% so với năm 2012); có 87.254 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 27,42% so với năm 2012 và chiếm khoảng 20% tổng lực lượng lao động trên địa bàn; số người tham gia BHTN là 74.123 người, tăng 39,2% so với năm 2012; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.596 người, giảm hơn 5% so với năm 2012. Như vậy, so với các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết 21, Quảng Ngãi đã đạt được mục tiêu về BHYT mà Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 35 của Tỉnh ủy đề ra.

Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị ra đời đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để cùng với ngành BHXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Điều đó khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế.

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào, cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể - xã hội trong tỉnh, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21. Ngành BHXH, Y tế thực hiện chính sách một cách tích cực, xem việc phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHYT là một nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu nên số người tham gia BHYT, BHXH ngày càng tăng. Đây là một kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị đối với một chủ trương đúng đắn, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.    
 
Để đưa Nghị quyết 21 đi vào cuộc sống, các cấp ủy trong tỉnh đã ban hành chương trình hành động và lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác BHYT, BHXH tương đối có hiệu quả. Đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào nghị quyết của cấp uỷ và hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hằng năm của địa phương, gắn với thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tổ chức. Công tác truyền thông bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến với nhân dân và người lao động, nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong việc tham gia thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh Trương Văn Nam, cho biết: Nghị quyết số 21 ra đời, đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác BHXH, BHYT. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành BHXH tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. BHXH tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho đối tượng theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), đưa mục tiêu CCHC để phục vụ tốt các đối tượng tham gia, là một trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Trong đó, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hoá và rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC (từ 118 thủ tục năm 2012, xuống còn 28 thủ tục); thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet; giám định BHYT trên cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC theo cơ chế “một cửa”; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực BHXH, BHYT. Triển khai phần mềm ứng dụng cấp mã số BHXH cho mỗi người tham gia. Qua đó, các chế độ, chính sách, thủ tục hồ sơ, quy trình thực hiện BHXH, BHYT đều được công khai, minh bạch. Các đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT được theo dõi, quản lý tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo giải quyết chế độ và quyền lợi thụ hưởng cho người tham gia chính xác, kịp thời.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được thì, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết số 21 đề ra. Các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHTN tuy có tăng qua từng năm, nhưng tỷ lệ đạt được vẫn còn một số mặt chưa bền vững. Các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH cho người lao động còn phổ biến. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại các doanh nghiệp ngày càng tăng. Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ trên 118 tỷ đồng. Do đó, quyền lợi của người tham gia BHYT có lúc, có nơi chưa được đảm bảo...

Hội nông dân xã Bình Trung  phối hợp với BHXH mở đại lý thu, tăng cường chính sách BHYT, BHXH, BHTN đến hội viên nông dân.
Hội nông dân xã Bình Trung phối hợp với BHXH mở đại lý thu, tăng cường chính sách BHYT, BHXH, BHTN đến hội viên nông dân.


Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào, cho biết: Trong thời gian đến, cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đơn vị, các thành phần kinh tế nhận thức sâu sắc nội dung Nghị quyết 21, tích cực hưởng ứng, tham gia BHXH, BHYT. Coi đó là giải pháp quan trọng, cơ bản, lâu dài để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với từng người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT và các dịch vụ khám chữa bệnh, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra.


Bài, ảnh: KIM NGÂN

 

.
.