Cập nhật lúc: 13:54, 31/12/2017 [GMT+7]
.

Nhiều chuyển biến trong "năm hành động"


(Báo Quảng Ngãi)- Bằng những chương trình hành động cụ thể, năm 2017 – năm thứ hai thực hiện Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, với 36/37 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Ðây cũng là năm có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh ta bước vào "năm bản lề" 2018.

Trên cơ sở đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đã nghiêm túc rà soát, định vị lại vị trí của tỉnh trong mối liên hệ với các tỉnh, thành khu vực... Đặc biệt là, nhận diện rõ hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của tỉnh trong tình hình mới; mạnh dạn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, yếu kém, đề ra những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện trước mắt cũng như lâu dài. Với hướng đi đúng đắn, năm 2017, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp ở tỉnh ta tăng cao nhất từ trước đến nay.

 Chương trình
Chương trình "Khởi nghiệp cùng chuyên gia" được cụ thể hóa từ chủ đề của năm 2017. Ảnh: T.T


Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp, cho biết: Chủ đề của năm 2017 về “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp” cho thấy, tỉnh đã xác định được nhiệm vụ chính trị và đã đạt được kết quả nhất định. Từ tinh thần đó, năm 2017, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo quyết liệt để đưa các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.
 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Tỉnh ủy đã kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định, quy chế về công tác cán bộ cho phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với cách làm cụ thể, đổi mới, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Trong năm, các cấp ủy, địa phương, đơn vị đều chú trọng thực hiện giám sát đột xuất, trực tiếp, để kịp thời phát hiện, xử lý một số cán bộ, đảng viên có thái độ, hành vi phục vụ không đúng chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng với tỉnh, huyện tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, thực hiện cải cách hành chính để làm thủ tục nhanh nhất cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng và khi đã có chủ trương đầu tư thì Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quyết tâm giải phóng mặt bằng sạch nhanh nhất, để giao cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ theo yêu cầu. Hiện nay, KCN - Đô thị VSIP thu hút được 16 dự án đầu tư, trong đó có 8 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư gần 400 triệu USD.

Trong triển khai xây dựng các nghị quyết của huyện, cũng như cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, huyện Sơn Tịnh cũng luôn quan tâm và thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và được giao cho các cơ quan tham mưu chuẩn bị kỹ, trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Do đó, khi được ban hành, các chỉ thị, nghị quyết của huyện luôn đảm bảo ngắn gọn, rõ chủ đề, đi vào những nội dung trọng tâm của địa phương, tạo sự thuận lợi, nhất quán trong tổ chức thực hiện.

Với sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy, tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh, đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Bước sang năm 2018, với chủ đề “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, Tỉnh ủy xác định đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2015 - 2020).

Đây cũng là năm tiến hành Hội nghị giữa nhiệm kỳ để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và triển khai các đề án quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII). Do đó, nhiệm vụ năm 2018 hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể; các ngành, đơn vị... phải năng động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, an sinh xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018.


THANH THUẬN


 

.
.