Cập nhật lúc: 20:04, 30/12/2017 [GMT+7]
.

Bình Sơn: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội


(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ XXVI, xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) là phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đoàn kết thống nhất toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư cho biết, để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết chuyên đề, cũng như ban hành các chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung lãnh đạo, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; chăm lo phát triển sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục; tăng cường an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị...

Nhân dân xã Bình Thới đóng góp ngày công làm đường bê tông nông thôn.
Nhân dân xã Bình Thới đóng góp ngày công làm đường bê tông nông thôn.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện chú trọng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, đầu ra ổn định. Các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trồng dưa hấu không hạt; nuôi heo rừng; mô hình trồng tỏi trên đất cát tại xã Bình Thạnh... Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nên năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp tiếp tục nâng lên. Năm 2017, có 15 xã hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa với diện tích 499ha.

Công tác y tế, DS-KHHGĐ, giáo dục được huyện thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và an sinh xã hội được các cấp, ngành quan tâm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được nâng lên. Huyện đã hỗ trợ 3 xã Bình Nguyên, Bình Minh và Bình Trị đầu tư để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.
 
Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện luôn ổn định. Năm 2017, giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp tăng 22,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 17,2%, thương mại - dịch vụ tăng 14,28%. Tổng thu ngân sách nhà nước của huyện đạt 387,8 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,8%...
Đến nay, bình quân mỗi xã trong huyện đạt 13 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với năm 2016. Kiện toàn hệ thống chính trị, thường xuyên kiểm tra việc phát triển đảng viên mới; sắp xếp, luân chuyển, điều động và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
 
Đặc biệt là, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Bình Sơn không ngừng được nâng lên...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường và thực hiện đúng quy trình, quy định. Hoạt động của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền từng bước được nâng cao. Huyện lấy hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước làm cơ sở đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư, cho biết: Đạt được những kết quả trên là nhờ cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì việc tham gia sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc địa bàn phụ trách ít nhất 1 lần/quý. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân. Qua tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Cùng với đó là tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng...


 Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.
.