Cập nhật lúc: 10:43, 26/09/2017 [GMT+7]
.

Bình Sơn siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện cải tiến lề lối làm việc, tác phong, đạo đức công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ CB,CCVC tận tâm với công việc, có năng lực, trình độ, ý thức kỷ luật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

TIN LIÊN QUAN


Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư, cho biết: Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đưa ra nhiều biện pháp, như: Công khai đường dây nóng (số điện thoại, email) trên Cổng thông tin điện tử huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện... để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân khi tiếp xúc, làm việc với CB,CCVC...

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ là thước đo để đánh giá hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị và CB,CCVC hằng năm. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao mà Huyện ủy có văn bản nhắc nhở 2 lần, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện Bình Sơn giải quyết TTHC cho người dân.
Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện Bình Sơn giải quyết TTHC cho người dân.


Huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chất vấn trong Đảng; giám sát thực hiện quy chế đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã với nhân dân; chế độ giao ban định kỳ... Những vấn đề mà Bí thư Huyện ủy đã kết luận tại các buổi đối thoại với nhân dân thì trong 2 tháng các phòng, ban có liên quan phải hoàn thành việc giải quyết. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc phải giải quyết ngay tại buổi đối thoại đạt từ 83% trở lên... Việc chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị 17, 31, Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 20, Chỉ thị 17 của UBND tỉnh... việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CCVC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CCVC được nâng lên, hiệu quả giải quyết công việc cải thiện rõ rệt.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy để xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nêu gương; thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra những sai sót trong lãnh đạo, điều hành... Huyện thường xuyên rà soát quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử của CB,CCVC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số nơi trên địa bàn huyện vẫn chưa nghiêm. Một vài cơ quan, đơn vị chưa quan tâm nhiều đến việc nâng cao đạo đức công vụ, dẫn đến chất lượng hiệu quả công việc chưa cao. Để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trên, Huyện ủy Bình Sơn đã chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mới đây, qua kiểm tra đột xuất tại xã Bình Thanh Đông, Tổ Kiểm tra 20 của UBND huyện Bình Sơn đã lập biên bản vi phạm đối với 3 cán bộ xã Bình Thanh Đông, do uống bia buổi trưa.


Bài, ảnh: Bá Sơn


 

.
.