Cập nhật lúc: 14:19, 27/09/2017 [GMT+7]
.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ ở Ba Tơ


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 26.9, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ về tình hình thực hiện công tác cán bộ và nghiệp vụ công tác đảng trên địa bàn huyện...

Theo báo cáo, huyện Ba Tơ đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cấp xã chặt chẽ, bảo đảm các quy định. Cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện, xã, thị trấn được kiện toàn, củng cố kịp thời, đủ số lượng, có chất lượng. Công tác quy hoạch, tuyển dụng công chức, chính sách tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác thực hiện đúng quy định...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng cho rằng, việc kiểm tra lần này là để đoàn nắm bắt những vướng mắc trong việc thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện, để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, huyện cần sớm khắc phục; việc nhận xét, đánh giá cán bộ khi bổ nhiệm phải phù hợp với thực tế. Cùng với đó là, xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo cán bộ giai đoạn 2018 - 2020 để tổ chức thực hiện; căn cứ tiêu chí cán bộ của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa thành tiêu chí của huyện để thực hiện sát với tình hình địa phương...

BÁ SƠN
 

.