Cập nhật lúc: 10:28, 30/08/2017 [GMT+7]
.

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 17


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 29.8, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 17, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019. Lớp học có 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Chính trị khu vực 3 truyền đạt 4 khối kiến thức, gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ. Qua đó, giúp học viên tiếp thu, lĩnh hội, nắm vững kiến thức giữa lý luận và thực tiễn, cũng như giúp học viên rèn luyện bản thân và vận dụng trong thực tiễn công tác.

P.D
 

.