Cập nhật lúc: 08:34, 04/08/2017 [GMT+7]
.

Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri


(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, một trong những hoạt động được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chú trọng, đó là giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

TIN LIÊN QUAN


Từ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Không để kiến nghị của cử tri bị “lãng quên”

Trong những lần HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống được nhân dân các địa phương trong tỉnh kiến nghị với mong muốn cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Sau kiến nghị của cử tri, có nhiều vấn đề được cơ quan chức năng giải quyết thấu tình đạt lý, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Tuy nhiên, cũng có không ít vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Nguyên nhân là cán bộ chức năng thiếu trách nhiệm trong giải quyết những tồn tại, hạn chế mà cử tri đã kiến nghị, dẫn đến tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần, điều này làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cử tri xã Sơn Cao (Sơn Hà) kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở địa phương. Ảnh : X.Thiên
Cử tri xã Sơn Cao (Sơn Hà) kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở địa phương. Ảnh : X.Thiên


Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong thời gian qua, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường chức năng giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập Hội đồng tư vấn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (tháng 10.2016).

Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ viên Thường trực Hội đồng tư vấn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Chí Tuyển cho biết, hoạt động của Hội đồng này nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Mặt trận theo luật định; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đối với việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Thực tế cho thấy, tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sẽ tránh được tình trạng kiến nghị của cử tri “bị lãng quên”. Từ sự lắng nghe và quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc sẽ góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đi đến cùng sự việc

Qua rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Hội đồng tư vấn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh, để đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết.

Theo ông Nguyễn Chí Tuyển, từ sự giám sát của Mặt trận, việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng có sự chuyển biến tích cực. Nhiều vấn đề cử tri kiến nghị đã được cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo, hợp lòng dân. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cơ quan chức năng trả lời thiếu xác thực, kết quả giải quyết chưa đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đối với những nội dung chưa được xem xét, giải quyết, trả lời thỏa đáng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Gần đây, một số nội dung cử tri kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết thỏa đáng đã được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri như: Cử tri huyện Đức Phổ phản ánh tuyến kênh B2 Núi Ngang có lòng mương thượng nguồn hẹp, thấp, mương hạ nguồn rộng và cao nên không dẫn, thoát nước để chống hạn cho xã Phổ Thuận (nội dung trả lời của đơn vị chức năng không đúng thực tế); cử tri huyện Bình Sơn phản ánh đơn vị thi công dự án mở rộng đường Võ Văn Kiệt (giai đoạn 2) xây mương thoát nước đổ về mương tưới, tiêu đồng Bờ Rèm, thôn Long Bình, xã Bình Long làm bồi lấp ruộng (cử tri kiến nghị nhiều năm liền, nhưng chưa được khắc phục); cử tri huyện Lý Sơn đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí để tôn tạo, sửa chữa và xây dựng tường rào, cổng ngõ đình làng An Hải (cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đơn vị chức năng chưa có giải pháp thực hiện)...

Tăng cường trách nhiệm của mặt trận các huyện, thành phố

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trên cơ sở văn bản của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri địa phương, tiến hành khảo sát, tìm hiểu kỹ tình hình thực tế ở địa phương có liên quan đến nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, để rà soát, đánh giá nội dung giải quyết, trả lời. Phiếu đánh giá của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố là cơ sở để Hội đồng tư vấn giám sát xem xét, quyết định tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

     

MINH ANH


 

.
.