Cập nhật lúc: 16:47, 01/08/2017 [GMT+7]
.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát


(Báo Quảng Ngãi)- Kiểm tra, giám sát trong Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp ủy, UBKT các chi, đảng bộ. Để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy và UBKT Đảng ủy Khối và các đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác này.


Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Huỳnh Tiến, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung triển khai thời gian qua là: Tổng kết Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10.01.2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Qua tổng kết đã kịp thời chỉ đạo các chi, đảng bộ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và nhân rộng các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW. Gắn với đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). “Một bước đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành là, Đảng ủy Khối đã ban hành và chỉ đạo các chi, đảng bộ ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư; tiếp đảng viên và công dân của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ trực thuộc”, ông Huỳnh Tiến nói.

Nhờ chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, nên từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 28 đảng viên và 12 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra 2 tập thể đảng ủy cơ sở và 1 đồng chí Bí thư đảng ủy cơ sở). Tiến hành giám sát 29 đảng viên (tăng 8 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016) và 18 tổ chức đảng (tăng 5 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2016).

Cùng với đó, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đang tiến hành kiểm tra 1 chi bộ và 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả đó thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và UBKT các đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 9 chi bộ trực thuộc; giám sát 5 chi bộ cơ sở. Qua kiểm tra nhận thấy, hầu hết các chi bộ được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đảng viên trực tiếp theo chuyên đề; tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đáng mừng là, nội dung sinh hoạt tại các chi bộ có nhiều đổi mới và thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Những khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy và đảng viên đã được chỉ ra và kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa chữa. UBKT Đảng ủy Khối còn nhận 7 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 5 đơn tố cáo nặc danh, mạo danh, không rõ nội dung. Với 2 đơn còn lại không thuộc thẩm quyền giải quyết, nên đã chuyển đến Văn phòng Tỉnh ủy 1 đơn và UBKT Tỉnh ủy 1 đơn.

Về những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Tiến, cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác kiểm tra, giám sát của một số đảng ủy cơ sở còn có mặt buông lỏng, không sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra. Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn tình trạng “nói không đi đôi với làm”, có ban hành chương trình, kế hoạch nhưng chậm tổ chức thực hiện”. Cũng theo ông Tiến, những tồn tại này sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục có hiệu quả trong thời gian đến.
 

PV
 

.
.