Cập nhật lúc: 07:55, 15/08/2017 [GMT+7]
.

Chuyển biến mới trong đại hội chi bộ cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều là đảng viên; ở những nơi có điều kiện thì thực hiện kiêm nhiệm bí thư hoặc phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

  • Cần phát huy vai trò của chi bộ thôn, tổ dân phố
    (Báo Quảng Ngãi)- Tuy thôn, tổ dân phố không phải là cấp hành chính, nhưng vai trò cơ sở là rất quan trọng, bởi đó là nơi thực hiện các nhiệm vụ công tác của địa phương. Do vậy, việc phát huy vai trò chi bộ đảng của thôn, tổ dân phố trong lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện công tác là nhiệm vụ rất quan trọng.
    .


Nghĩa Hành là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở. Theo đó, có 3/84 thôn thực hiện thí điểm mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; 29 phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng; 2 đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và 8 phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Thông, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết chỉ đạo công tác nhân sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc; thường vụ đảng ủy cơ sở duyệt  nhân sự cho chi bộ cơ sở. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên trên địa bàn huyện đạt trên 50%, cao hơn nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh.

Đến cuối tháng 7, TP.Quảng Ngãi cũng đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở. Đây cũng là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về việc nhất thể hóa chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong đó có 11/241 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; 63 phó bí thư kiêm thôn trưởng, tổ trưởng dân phố và 4 bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận, 57 phó bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Nâng tỷ lệ đảng viên làm trưởng thôn, tổ dân phố là mục tiêu được Thành ủy xác định từ đầu nhiệm kỳ. Do đó, trong công tác chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở, nhất là chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Thành ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu phải có ý kiến đối với các trường hợp nhân sự được giới thiệu bầu chưa là đảng viên. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển đảng viên mới ở khu vực nông thôn, nhất là đối tượng ĐVTN, nhằm tạo nguồn cho chức danh trưởng, phó thôn, tổ dân phố sau này. Tiếp tục rà soát, bồi dưỡng những trưởng thôn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để phát triển Đảng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng đã và đang quyết liệt trong chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở theo tinh thần nội dung Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc thực hiện nhất thể hóa một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là chủ trương  mới của Tỉnh ủy, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

PV
 

.
.