Cập nhật lúc: 16:19, 05/08/2017 [GMT+7]
.

Cần phát huy vai trò của chi bộ thôn, tổ dân phố


(Báo Quảng Ngãi)- Tuy thôn, tổ dân phố không phải là cấp hành chính, nhưng vai trò cơ sở là rất quan trọng, bởi đó là nơi thực hiện các nhiệm vụ công tác của địa phương. Do vậy, việc phát huy vai trò chi bộ đảng của thôn, tổ dân phố trong lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện công tác là nhiệm vụ rất quan trọng.
 
Định kỳ hằng tháng, các chi bộ cơ sở đều tổ chức sinh hoạt định kỳ để phổ biến các văn bản chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên; đánh giá tình hình công tác ở địa phương tháng qua và thảo luận, bàn nhiệm vụ công tác tháng đến... Chi bộ nào lãnh đạo chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chi ủy, ban công tác mặt trận, đoàn thể... thì công tác ở địa phương triển khai có hiệu quả và ngược lại... Nhiều việc tưởng như rất dễ thực hiện, nhưng nhiều năm nay vẫn tồn tại chưa thể khắc phục, như việc dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm, chống lấn chiếm lòng lề đường, vứt xả rác thải bừa bãi... Nguyên nhân của tồn tại này là do, các chi bộ cơ sở chưa phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở địa phương, thiếu kiểm tra, giám sát những nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết...

Phải nhìn nhận một thực tế là, nhiều nơi cuộc họp giữa chi bộ, quân dân chính hằng tháng hiếm khi đầy đủ các thành phần, nhất là nhiều nơi cán bộ thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên. Do đó, mặc dù chi bộ thôn, tổ dân phố hằng tháng có đề ra những nhiệm vụ mới, nhưng việc triển khai thực hiện có nhiều hạn chế. Những nhận xét, góp ý của đảng viên ít khi được chuyển đến đầy đủ cho trưởng, phó thôn, tổ dân phố, đoàn thể.

Để khắc phục bất cập này, thiết nghĩ đối với những nơi sinh hoạt hội họp khó, cấp có thẩm quyền cần cho quy định, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng của thôn, tổ dân phố phần đầu một buổi sinh hoạt dành khoảng một giờ mời trưởng phó thôn, đoàn thể, mặt trận thôn, tổ dân phố để truyền đạt, thảo luận công tác trọng tâm tháng (phần này cấp ủy chi bộ phải có sự chuẩn bị trước, ngắn gọn, đầy đủ), nghe đảng viên phản ánh những ưu, nhược điểm trong công tác để khắc phục kịp thời; qua đó cán bộ thôn yêu cầu chi bộ, đảng viên hỗ trợ thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong thôn, tổ dân phố. Sau đó là phần sinh hoạt chi bộ của đảng viên, cán bộ được mời họp không là đảng viên được nghỉ. Như vậy thì công tác phối hợp sẽ hiệu quả, những tồn tại kịp thời được giải quyết, chất lượng công tác đảng, chính quyền ở cơ sở sẽ đảm bảo, góp phần đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bùi Văn Tạo
 

.