Cập nhật lúc: 16:06, 22/08/2017 [GMT+7]
.

Bình Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Bình Sơn đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Hiện nay, tại Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1 (xã Bình Dương), hằng tháng cấp ủy lựa chọn các vấn đề trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên đã tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Các buổi sinh hoạt chi bộ được tổ chức với nội dung phong phú, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn góp ý, phát huy tính dân chủ trong tổ chức đảng...

Việc làm đường giao thông nông thôn được các chi bộ thôn trên địa bàn huyện Bình Sơn họp và ban hành các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Trong ảnh: Nhân dân xã Bình Thới bê tông đường giao thông.                                                   ẢNH: B.S
Việc làm đường giao thông nông thôn được các chi bộ thôn trên địa bàn huyện Bình Sơn họp và ban hành các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Trong ảnh: Nhân dân xã Bình Thới bê tông đường giao thông. ẢNH: B.S


Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1 Đoàn Thanh Sơn cho biết, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì phải xem việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Có như vậy, mới góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1 là một trong những chi bộ ở huyện Bình Sơn đã có nhiều đổi mới trong công tác sinh hoạt. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, từ những tồn tại được chỉ ra qua sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chưa thực chất, còn hình thức...

Thực tế, qua đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2016, Bình Sơn có 12 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhiều hạn chế, yếu kém ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong thời gian qua là do thực hiện không tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; các cuộc họp chưa thảo luận, đóng góp ý kiến về các sai phạm của cán bộ, đảng viên dẫn đến vụ việc kéo dài. Tinh thần tự phê và phê bình của đảng viên chưa cao. Đây là điều Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn rất trăn trở.

Để vực dậy các chi, đảng bộ này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức họp, phân tích nguyên nhân của những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã có chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những vướng mắc tại các địa phương được đưa ra bàn bạc tại buổi sinh hoạt chi bộ và đề ra biện pháp giải quyết dứt điểm.


BÁ SƠN


 

.
.