Cập nhật lúc: 09:47, 02/07/2017 [GMT+7]
.

Trà Bồng: Tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng đã tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, viên chức, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Bồng Phạm Minh Long cho biết, để từng bước chấn chỉnh lề lối làm việc trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy tập trung khắc phục những tồn tại trong sinh hoạt chi bộ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đó là, trong sinh hoạt chi bộ, một số cấp ủy còn nặng đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ; ít đề cập đến vấn đề đạo đức công vụ, chưa đi sâu vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì thế, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, nên chưa có nhiều việc làm theo Bác thực sự có hiệu quả, nhất là chậm thay đổi lề lối làm việc.

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Trà Bồng hướng dẫn người dân làm các  thủ tục hành chính. ảnh: BS
Cán bộ bộ phận một cửa huyện Trà Bồng hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính. ảnh: BS


Tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước vẫn còn. Kết quả thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm, kéo dài... gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp chưa thể hiện tốt; nói chưa đi đôi với làm. Một bộ phận cán bộ, lãnh đạo, quản lý còn có biểu hiện nặng về bệnh hình thức, chưa thật sự coi trọng việc lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân... Một số cán bộ, đảng viên có tư tưởng “an phận”, “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh... Những tồn tại, hạn chế đó đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn các vấn đề thời sự, liên quan trực tiếp đến địa phương để tập trung thực hiện, như: Giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, phát triển đảng viên, giảm nghèo bền vững. Phân công, giao việc cho từng cán bộ, đảng viên cụ thể, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, “Dự án phát triển vùng chuyên canh cây quế”; tiếp tục thực hiện phương án giao đất, giao rừng cho dân để phát triển kinh tế; thực hiện phương án dồn điền đổi thửa; triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy cũng cụ thể hóa nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở từng địa phương. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp của người dân xã Sơn Thành, Sơn Hạ (Sơn Hà) với người dân xã Trà Bùi. Tập trung cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Minh Long cho rằng, từ việc chỉ đạo có hệ thống và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng đi vào nền nếp; đa phần cán bộ, viên chức đã thay đổi lề lối làm việc theo hướng phục vụ nhân dân, hết lòng vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là sự thành công bước đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bá Sơn

 

.