Cập nhật lúc: 21:18, 05/07/2017 [GMT+7]
.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín và các phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức các cấp ủy đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác đã đề ra và các nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giao. Trong đó,  trọng tâm là tham mưu, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
 
Xây dựng và thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mới và rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy trình, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ. 
 
Tham mưu thực hiện hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. Kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý; ban hành kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị; chủ động thẩm tra, xác minh và đề nghị Ban thường vụ cấp ủy kết luận về tiêu chuẩn  chính trị đối với cán bộ để phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên mới; chính sách đối với đối tượng cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy điều động, luân chuyển cán bộ, tiếp tục củng cố, kiện toàn cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Hoàn thành  công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện để trình TW phê duyệt.
 
Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo Đề án về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín lưu ý Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức các cấp ủy cần hoàn thành công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thành việc triển khai thực hiện đề án kế hoạch điều động luân chuyển tổng thể; thực hiện thẩm định Đề án vị trí việc làm và hoàn thành việc xây dựng đề án chung của tỉnh. Tiếp tục kiểm tra đôn đốc thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt. 
 
Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện chính sách cán bộ kịp thời; ban hành đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, thực hiện thí điểm việc tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng, thực hiện quy chế kiểm tra giám sát cán bộ...
N.Đức
 
.