Cập nhật lúc: 14:25, 01/07/2017 [GMT+7]
.

20 năm đồng hành cùng bạn đọc


(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 20 năm, ngày 1.7.1997, được sự thống nhất của lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tại Quảng Ngãi (nay là Trung tâm Xuất bản và Phát hành sách tại Quảng Ngãi) được thành lập.
 
Là đơn vị sự nghiệp của Trung ương, Trung tâm được giao phụ trách địa bàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên, có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu, phát hành và tổ chức in, xuất bản sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát hành.
Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát hành.


Trong 20 năm qua, Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tổ chức tốt công tác phát hành sách lý luận chính trị, pháp luật tại các tỉnh được phân công, xây dựng được mạng lưới cộng tác viên, khách hàng rộng khắp...

Tính đến thời điểm này, Trung tâm đã tạo dựng được quan hệ khách hàng với hơn 1.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát hành. Hằng năm, Trung tâm đã tổ chức phát hành được gần 200 nghìn bản sách và ấn phẩm với doanh thu bình quân hơn 2 tỷ đồng. Công tác phát hành sách lý luận chính trị, pháp luật của Trung tâm đã phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ các sự kiện trọng đại, các sinh hoạt chính trị lớn của đất nước tại các tỉnh, thành phố được phân công phụ trách.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng được một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, các cộng tác viên, luôn quan tâm động viên, thúc đẩy, đóng góp chất xám, dành sự tâm huyết tham gia và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản các đề tài về lịch sử cách mạng, lịch sử ngành, đảng bộ các cấp, giới thiệu về miền đất, con người và tiềm năng phát triển của các địa phương...

Tiêu biểu như các công trình: Phạm Văn Đồng – Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi; Nguyễn Bá Loan – Cuộc đời và sự nghiệp cứu nước; Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Sơn (1975-2005); Lịch sử Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi (1930-1975); Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1975-2005); Dung Quất - Hành trình vào thế kỷ XXI; Trung Trung Bộ, Tây Nguyên - Đặc sắc liên vùng văn hóa; Sơn Mỹ - 30 năm nhìn lại; Làng nghề truyền thống Quảng Ngãi...

Thông qua xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm, Trung tâm đã làm tốt vai trò là một kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản ở địa phương; giới thiệu, quảng bá về lịch sử, truyền thống, miền đất, con người, tiềm năng phát triển của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến với bạn đọc trong cả nước...

Thời gian tới, theo định hướng phát triển chung của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Trung tâm Xuất bản và Phát hành sách tại Quảng Ngãi sẽ tập trung bám sát chiến lược phát triển của nhà xuất bản, tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Trung tâm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách; xây dựng và củng cố mạng lưới phát hành truyền thống, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, tăng doanh thu phát hành...

20 năm qua, tập thể cán bộ Trung tâm Xuất bản và Phát hành sách tại Quảng Ngãi đã nỗ lực không ngừng và đạt được những kết quả rất đỗi tự hào. Bên cạnh đó, Trung tâm còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà xuất bản và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Nhà xuất bản; đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên...

Đó là nguồn động viên lớn lao, giúp toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là đơn vị đại diện của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
  

Nguyễn Tấn Ninh

 

.
.