Cập nhật lúc: 19:45, 05/05/2017 [GMT+7]
.

Tư Nghĩa: Gắn thực hiện Nghị quyết TƯ 4 với Chỉ thị 05


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được triển khai đã được cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở huyện Tư Nghĩa hưởng ứng tích cực. Nhiều cán bộ đã tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm “nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện uỷ Tư Nghĩa Nguyễn Đức Hiệp cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là yếu tố hàng đầu trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ trương đó đã đi vào cuộc sống, nhiều tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng có nhiều cách làm hay, sát thực tế.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn mới ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) ngày càng khởi sắc.


Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã đăng ký các phần việc học tập và làm theo Bác rất cụ thể theo chức trách nhiệm vụ được giao. Cam kết thực hiện nghiêm Quyết định 758 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu... trong xử lý công việc được giao. Phân công cấp uỷ viên, ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, về cơ sở tham gia sinh hoạt Đảng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng...

Việc cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm “nói đi đôi với làm”... đã có những tác động tích cực đến mọi mặt công tác xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở Tư Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tư Nghĩa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. “Vừa triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của Đảng; vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục. Nếu cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị bị nhắc nhở lần 1, lần 2 và lần 3 mà không khắc phục những tồn tại, hạn chế thì huyện sẽ xử lý kỷ luật theo quy định...”, đồng chí Nguyễn Đức Hiệp khẳng định.

Còn theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tư Nghĩa Nguyễn Ngọc Ánh, các chi, đảng bộ cơ sở đã chọn các nội dung đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác; ngăn chặn các biểu hiện, suy thoái về đạo đức, lối sống, tận tụy phục vụ nhân dân... Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đi đôi với làm” trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức kiểm tra, nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Tấn Hồng, cho biết: Sự kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để đạt xã NTM trong năm 2017, xã Nghĩa Kỳ đã giao cán bộ, đảng viên phụ trách từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Đảng uỷ xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cụ thể các phần việc của mình.

Trong số các tiêu chí của xây dựng NTM, thì tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hoá, an ninh trật tự, mua bảo hiểm y tế, xây dựng trường học đạt chuẩn... là những tiêu chí khó, nên được xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Hàng tháng xã giao ban nắm tình hình thực hiện các phần việc của cán bộ, đảng viên để đôn đốc. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí. Hiện xã chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn tất hồ sơ để tháng 9 này xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.