Cập nhật lúc: 07:54, 02/05/2017 [GMT+7]
.

Tạo chuyển biến từ việc tự phê bình và phê bình


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ra đời được cán bộ, đảng viên đón nhận, đồng tình và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, trong đó chú trọng công tác tự phê bình và phê bình.

TIN LIÊN QUAN

Cuối năm 2016 đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ gợi ý cho một số đảng ủy xã những vấn đề còn tồn tại, yếu kém để tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, đã luân phiên xuống từng xã được gợi ý kiểm điểm để theo dõi quá trình tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Huyện ủy Bình Sơn làm lễ xuất quân đưa cán bộ huyện tăng cường về cơ sở.                                                          ẢNH: T.THUẬN
Huyện ủy Bình Sơn làm lễ xuất quân đưa cán bộ huyện tăng cường về cơ sở. ẢNH: T.THUẬN


Trong bản tự phê của từng cá nhân cũng như tập thể lãnh đạo xã, Thường trực Huyện ủy yêu cầu cần phải chỉ rõ đâu là nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, đồng thời phải có giải pháp, thời hạn khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, không được nói chung chung. Phó Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Võ Minh Tâm cho biết: Sau kiểm điểm, các cấp ủy phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Để có sự thay đổi tích cực đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi, báo cáo về Thường trực những chuyển biến sau khi kiểm điểm, phê bình.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.Quảng Ngãi cũng đã gợi ý nhiều vấn đề còn tồn tại ở một số đảng bộ xã, phường để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình. Cụ thể là, công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, hay những vấn đề về xây dựng Đảng, tổ chức... với phương châm “kiểm điểm phải đi vào thực chất, nhìn rõ được bản chất vấn đề, đâu là trách nhiệm của địa phương, đâu là trách nhiệm của ngành chức năng để từ đó có kế hoạch khắc phục rõ ràng”. Với sự chỉ đạo quyết liệt đó, đã tạo sự thay đổi lớn trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả điều hành chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế- xã hội...

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh Lê Văn Thảo, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Qua kiểm điểm đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Huyện ủy Sơn Tịnh đã tổ chức học tập, quán triệt và tiến hành kiểm điểm ở các cấp nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhưng lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Với tinh thần đó, quá trình triển khai kiểm điểm được coi trọng ngay từ khâu chuẩn bị.

Ở cấp huyện, trên cơ sở giao các phòng, ban tự rà soát các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ, kiểm tra, dân vận...; những vấn đề hạn chế hoặc tồn đọng chưa giải quyết được Huyện ủy tổng hợp, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, ứng với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể. Khi đã chỉ ra được những tồn tại và soi vào 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề cập để kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của từng tổ chức gắn với cá nhân cụ thể, không chung chung, hình thức.

Với cách làm như vậy, việc triển khai kiểm điểm ở cấp ủy cơ sở, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và trưởng, phó các ban, ngành cấp huyện phụ trách cơ sở cũng rà soát, nắm chắc thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó định hướng và hướng dẫn các cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm cấp ủy sát và trúng.

Ngoài việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn xác định những công việc cần làm ngay trong năm 2017 khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) như rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như: Phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý; quy trình, quy hoạch bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; số lượng cấp phó... bảo đảm bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh, so bì, tị nạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các chi, đảng bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện. Thông qua việc kiểm điểm ở các đơn vị, địa phương cũng góp phần chỉ ra nhiều tồn tại cũng như các biểu hiện suy thoái, giúp mỗi cấp ủy, chi bộ và đảng viên thường xuyên soi chiếu, nhìn nhận suy thoái một cách nghiêm túc, trách nhiệm, từ đó điều chỉnh, khắc phục, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

THANH THUẬN
 

.
.