Cập nhật lúc: 14:05, 09/05/2017 [GMT+7]
.

Sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng Đảng về đạo đức"


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890- 19.5.2017). Theo đó, buổi sinh hoạt phải đảm bảo 3 phần, gồm: Tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập chuyên đề 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với chủ điểm “Xây dựng Đảng về đạo đức”.

Chi ủy đánh giá những kết quả và hạn chế bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là kết quả thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã được thông qua tại đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 2.2017. Từ những nội dung cơ bản qua học tập chuyên đề 2017, gắn với chủ điểm “Xây dựng Đảng về đạo đức”, từng cán bộ, đảng viên thảo luận, phân tích, liên hệ với bản thân, đơn vị, gia đình để đi đến thống nhất chung về nhận thức và hành động, đăng ký trước chi bộ những việc làm cụ thể (chi ủy chọn một số đảng viên đăng ký tại cuộc họp, số còn lại đăng ký bằng văn bản sau buổi sinh hoạt gửi về cấp ủy”, báo cáo kết quả đã làm trong đợt sinh hoạt chi bộ lần sau.

Chi ủy chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất của cơ quan, đơn vị liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn, liên hệ đưa ra những nội dung cụ thể của chi bộ nhằm phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục xây dựng Đảng về đạo đức. Đảng viên góp ý, thống nhất biểu quyết trở thành Nghị quyết của chi bộ. Thời gian tổ chức sinh hoạt kéo dài đến hết ngày 31.5.2017.


PV
 

.
.