Cập nhật lúc: 08:40, 28/05/2017 [GMT+7]
.

Giám sát việc kê khai tài sản với 1.000 cán bộ cấp cao


(Baoquangngai.vn)- Bộ Chính trị vừa ban hành quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Quy định này được ban hành ngày 23/5/2017, và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Các đối tượng khác, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ quy định này để quy định việc kiểm tra, giám sát đối tượng thuộc diện cấp ủy mình quản lý để bảo đảm việc kiểm tra, giám sát kê khai tài sản hiệu quả.
 
Lâu nay, quy định về việc kê khai tài sản được coi là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhưng được đánh giá chưa hiệu quả. Trong đó có nguyên nhân là việc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ, chưa thành hệ thống bài bản.
 
Quy định của Bộ Chính trị đã nêu rõ, chủ thể kiểm tra đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Còn chủ thể giám sát đối tượng này là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chi bộ mà các cán bộ đó đang sinh hoạt. Cấp dưới cũng có quy định tương tự như vậy.
 
Việc kiểm tra, giám sát sẽ được tiến hành trong ba trường hợp. Thứ nhất là khi có kế hoạch; thứ hai, là khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực; thứ ba, là khi có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản.
 
Sau khi có quy định này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch như thế nào, thực hiện yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền như thế nào, xử lý kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo như thế nào, khi có dấu hiệu vi phạm như thế nào…
 
Hiện quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đang được sửa. Trong đó, sẽ có điều khoản quy định nếu kê khai tài sản không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời sẽ xử lý theo điểm nào, khoản nào. 
 
PV
.