Cập nhật lúc: 08:43, 15/05/2017 [GMT+7]
.

Bám cơ sở để nâng cao hiệu quả lãnh đạo


(Báo Quảng Ngãi)- Gần dân, nắm sát tình hình thực tiễn ở cơ sở là cách mà Đảng ủy xã Phổ Hòa (Đức Phổ) quán triệt thực hiện, nhờ đó đã nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 

TIN LIÊN QUAN

Đổi mới từ nhận thức của cán bộ   

Mặc cho trời nắng gắt, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa Nguyễn Thành Lưu cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp đi kiểm tra việc thi công bê tông các tuyến đường trên địa bàn xã. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo xã nhắc nhở việc thi công phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế hay “bệnh” thành tích mà gây mất niềm tin trong nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phổ Hòa đi thực tế tìm hiểu hiệu quả của mô hình trồng bưởi da xanh để nhân rộng trên địa bàn xã.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Phổ Hòa đi thực tế tìm hiểu hiệu quả của mô hình trồng bưởi da xanh để nhân rộng trên địa bàn xã.


Trực tiếp bám sát cơ sở để có những chỉ đạo kịp thời, sát đúng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân là việc làm thường xuyên của lãnh đạo xã Phổ Hòa. Bí thư chi bộ thôn Nho Lâm Nguyễn Thành, cho biết: “Sáng sớm đã thấy đồng chí Bí thư Đảng ủy xã ở ngoài đồng để nắm tình hình, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt. Từ việc làm này của người đứng đầu cấp ủy đảng đã tác động đến nhận thức của cán bộ ở địa phương, nâng cao hơn ý thức trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân”.  

Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa Nguyễn Thành Lưu nêu quan điểm, phải gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thì mới nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Để làm được điều này, việc đầu tiên bắt đầu từ nhận thức của cán bộ. Đảng ủy xã đã phân công từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách lĩnh vực, ngành, địa bàn, chi bộ thôn; quán triệt trong cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào.

Đối với trường hợp cán bộ có thái độ phục vụ không tốt, lãnh đạo xã nghiêm túc phê bình, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy xã Phổ Hòa đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhất  là tạo điều kiện để cán bộ trẻ tiếp cận công việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ của xã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn.
 

“Ở đâu cũng vậy, đoàn kết thì sẽ thành công. Tin rằng với tinh thần đoàn kết, vì lợi ích của nhân dân, Đảng ủy xã sẽ thực hiện thắng lợi  mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân”.
Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa NGUYỄN THÀNH LƯU

Thực tế cho thấy, nhiều nhiệm vụ đề ra đã được Đảng ủy xã Phổ Hòa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, sâu sát, đạt hiệu quả. Không có tình trạng chỉ đạo chung chung, mọi việc được giao đều phải có báo cáo tiến độ, nêu rõ lý do công việc được giao nhưng không hoàn thành để có sự chỉ đạo khắc phục kịp thời...
 
Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy sức mạnh trong nhân dân, năm 2016 xã Phổ Hòa được công nhận xã đạt chuẩn về nông thôn mới, Đảng ủy xã đạt trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Thành Lưu, phấn khởi nói: “Thành công lớn nhất của xã là sự đồng lòng trong nhân dân”. Với sự tăng cường của Đảng ủy xã Phổ Hòa trong công tác lãnh đạo, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Hiện nay, nhiệm vụ được Đảng ủy xã Phổ Hòa đặt lên hàng đầu là lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Ông Nguyễn Thành Lưu cho biết, người dân trên địa bàn xã chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, tuy nhiên nguồn thu nhập rất bấp bênh.

Để từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, Đảng ủy xã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Cùng với việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính trong nông hộ, xã Phổ Hòa hiện đang nhân rộng mô hình trồng bưởi da xanh.

Qua nắm bắt nguyện vọng của người dân cùng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, UBND xã Phổ Hòa hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật để người dân triển khai trồng bưởi da xanh, với tổng diện tích 4ha.  Cùng với đó, để giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững, không xảy ra tình trạng tái nghèo, xã đã tạo điều kiện cho những hộ vừa thoát nghèo vay vốn không tính lãi để phát triển chăn nuôi bò...

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ


 

.
.