Cập nhật lúc: 16:56, 13/04/2017 [GMT+7]
.

Đề án "Đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả": Cần có quyết tâm cao


(Báo Quảng Ngãi)- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ tất yếu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Hiện nay, Đề án đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên để triển khai có hiệu quả cần phải có quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CCVC”, tỉnh ta đã quan tâm lãnh đạo, điều hành xuyên suốt và nhất quán trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng CB, CCVC từ tỉnh đến cơ sở, nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ này. Qua đó, đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của đội ngũ CB, CCVC.

Cùng với sự phát triển đi lên của tỉnh, nguồn nhân lực của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về cơ cấu và chất lượng, đủ về số lượng và được chuẩn hoá. Công tác xây dựng đội ngũ CB, CCVC được đổi mới toàn diện, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc.

Cán bộ bộ phận “một cửa” TP.Quảng Ngãi hướng dẫn người dân khai thuế.                        Ảnh: TL
Cán bộ bộ phận “một cửa” TP.Quảng Ngãi hướng dẫn người dân khai thuế. Ảnh: TL


Tuy nhiên, số lượng CB, CCVC của tỉnh vẫn còn cao so với yêu cầu thực tiễn công việc. Tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trong một số lĩnh vực còn cồng kềnh, kém hiệu quả; quản lý, sử dụng biên chế ở một số cơ quan chưa phù hợp. Chất lượng đội ngũ CB, CCVC chưa đồng đều... Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 44 về xây dựng Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đến nay, đã có 28 cơ quan, đơn vị hoàn thành và gửi Đề án về cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy cho rằng: Việc triển khai Đề án, sẽ từng bước giải quyết tình trạng cồng kềnh và hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý trong hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ phạm vi lộ trình, trách nhiệm của từng cấp, ngành để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

Trong năm 2017 sẽ thực hiện kiêm nhiệm các chức danh theo nội dung Đề án.Sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp, phòng, ban trên cơ sở phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan trực thuộc UBND huyện để giảm đầu mối (lộ trình thực hiện khi cấp có thẩm quyền cho phép) gồm: Hợp nhất 2 đơn vị sự nghiệp Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện thành Trung tâm Truyền thanh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị, môi trường huyện; tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện thành 2 phòng: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện hết sức đặc thù, diện tích sản xuất nhỏ, cây trồng chủ lực chủ yếu là hành, tỏi, nên không nhất thiết phải có Trạm Khuyến nông (trực thuộc huyện), Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật (trực thuộc Sở NN&PTNT), cần thiết phải sáp nhập các trạm này vào Phòng NN&PTNT để giảm đầu mối, giảm biên chế, chi phí hành chính và nâng cao hiệu suất lao động của công chức.

Đồng thời, thực hiện giải thể Phòng Y tế huyện; chuyển chức năng quản lý y tế dự phòng, an toàn thực phẩm về Trung tâm Y tế huyện; giải thể Trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Lý Sơn. Chuyển chức năng đào tạo bổ túc văn hóa cho Trường THPT Lý Sơn; chuyển chức năng hướng nghiệp và đào tạo nghề cho Phòng Nội vụ và LĐ-TBXH quản lý và thực hiện...

Đề án của các cơ quan, đơn vị cũng đã đề xuất mô hình, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đang tồn tại của một số cấp ủy, chính quyền, các ngành trong hệ thống chính trị hiện nay; góp phần giảm đầu mối, giảm biên chế thông qua thử nghiệm mô hình tổ chức bộ máy hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện được điều này sẽ góp phần nâng cao được hiệu quả công việc, tăng thu nhập cho người lao động, đưa ra khỏi bộ máy hành chính những CB, CCVC không có năng lực, trình độ; đặc biệt là góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, qua nghiên cứu Đề án của các đơn vị, một số đề xuất theo hướng tinh gọn chưa có gì mới, trong đó có đơn vị đề xuất mô hình tổ chức khá giống Đề án của tỉnh Quảng Ninh. Có thể nói, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án là nhiệm vụ khó, có tính chất lâu dài, do đó cần sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Thanh Thuận
 

.
.