Cập nhật lúc: 17:12, 20/03/2017 [GMT+7]
.

Thành ủy Quảng Ngãi: Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 17.3, Thành ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Năm 2016, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Công  tác  đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị; chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ từng bước được nâng lên; kịp thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thành ủy vẫn còn những hạn chế như công tác củng cố, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, địa phương, cán bộ quản lý trường học chưa kịp thời; đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên có nơi chưa chặt chẽ...

Năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thành ủy tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng đề án về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đề án phát triển đội ngũ cán bộ xã, phường giai đoạn 2015 – 2025...

P.LÝ
 

 

.